skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.123  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Feminist Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Nationalism

West, Lois A

ISBN10: 0415916178 ; ISBN10: 0415916186 ; ISBN13: 9780415916172 ; ISBN13: 9780415916189 ; E-ISBN10: 1315022273 ; E-ISBN13: 9781315022277

Toàn văn không sẵn có

2
Classical sociology beyond methodological nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical sociology beyond methodological nationalism

Pendenza, Massimo

DOI: 10.1163/9789004272217 ; Series ISSN: 0074-8684 ; ISBN 9789004272194 ; E-ISBN 9789004272217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Japan: restless competitor the pursuit of economic nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan: restless competitor the pursuit of economic nationalism

Trevor, Malcolm

ISBN: 1903350026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Abortion Under Apartheid: Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive Rights in South Africa: Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive Rights in South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abortion Under Apartheid: Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive Rights in South Africa: Nationalism, Sexuality, and Women's Reproductive Rights in South Africa

Klausen, Susanne M

ISBN10: 0199844496 ; ISBN13: 9780199844494 ; E-ISBN10: 019984450X ; E-ISBN13: 9780199844500

Toàn văn không sẵn có

5
Nationalism, cultural indoctrination, and economic prosperity in the digital age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, cultural indoctrination, and economic prosperity in the digital age

Christiansen, Bryan ;Koeman, Joyce;; Christiansen, Bryan ; Koeman, Joyce ; Igi Global

ISBN: 146667492X ; ISBN: 9781466674929 ; ISBN: 9781466674936 ; DOI: 10.4018/978-1-4666-7492-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Contemporary Majority Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Majority Nationalism

Gagnon, Alain-G. ;Lecours, André ;Nootens;; Alain-G. Gagnon (Editor) ; André Lecours (Editor) ; Geneviève Nootens (Editor) ; Nootens (Editor)

Studies in Nationalism and Ethnic Conflict

ISBN: 9780773585713 ; ISBN: 0773585710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Nationalism and Globalisation: Conflicting or Complementary?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Globalisation: Conflicting or Complementary?

Daphne Halikiopound Sofia Vasilopoulou

ISBN10: 0415581966 ; ISBN13: 9780415581967 ; E-ISBN10: 0203803795 ; E-ISBN13: 9780203803790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Nationalism and Multiple Modernities : Europe and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Multiple Modernities : Europe and Beyond

Ichijo, Atsuko

E-ISBN: 9781137008756 E-ISBN: 113700875X DOI: 10.1057/9781137008756 ISBN: 9781137008749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Tagore and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore and Nationalism

Tuteja, K. L. ;Chakraborty, Kaustav;; Tuteja, K. L (Editor) ; Chakraborty, Kaustav (Editor)

ISBN: 9788132236955 ; ISBN: 8132236955 ; E-ISBN: 9788132236962 ; E-ISBN: 8132236963 ; DOI: 10.1007/978-81-322-3696-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe

Szlajfer, Henryk ; Chmielewska-Szlajfer, Maria

DOI: 10.1163/9789004234307 ; E-ISBN 9789004234307 ; E-ISBN 9789004234307 ; E-ISBN 9004234306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Chinese Nationalism: Contemporary China papers no. 23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Nationalism: Contemporary China papers no. 23

Unger, Jonathan ; Barmé, Geremie

ISBN10: 1563248026 ; ISBN10: 1563248107 ; ISBN13: 9781563248023 ; ISBN13: 9781563248108 ; E-ISBN10: 1315480417 ; E-ISBN13: 9781315480411

Toàn văn không sẵn có

12
Economic nationalism in a globalizing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic nationalism in a globalizing world

Helleiner, Eric ; Pickel, Andreas;; Helleiner, Eric ; Pickel, Andreas

ISBN: 0801489660 ; ISBN: 0801443121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Indian nationalism and hindu social reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian nationalism and hindu social reform

Heimsath, Charles H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Globalization and economic nationalism in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and economic nationalism in Asia

D'Costa, Anthony P.;; D'Costa, Anthony P

ISBN: 9780199646210 ; ISBN: 019964621X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Labor in Israel beyond nationalism and neoliberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor in Israel beyond nationalism and neoliberalism

Preminger, Jonathan

ISBN: 9781501717123 ; E-ISBN: 9781501717130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Government, Imperialism and Nationalism in China: The Maritime Customs Service and its Chinese Staff Routledge studies in the modern history of Asia 78.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government, Imperialism and Nationalism in China: The Maritime Customs Service and its Chinese Staff Routledge studies in the modern history of Asia 78.

Chang, Chihyun

ISBN10: 041553142X ; ISBN13: 9780415531429 ; E-ISBN10: 0203075846 ; E-ISBN13: 9780203075845

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Dangerous Women: Gender and Korean Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dangerous Women: Gender and Korean Nationalism

Elaine H. nd Chungmoo Choi

ISBN10: 0415915058 ; ISBN10: 0415915066 ; ISBN13: 9780415915052 ; ISBN13: 9780415915069 ; E-ISBN10: 020337942X ; E-ISBN13: 9780203379424

Toàn văn không sẵn có

18
Labor in Israel - Beyond Nationalism and Neoliberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor in Israel - Beyond Nationalism and Neoliberalism

Preminger, Jonathan

ISBN: 9781501717147 ; E-ISBN: 9781501717130 ; E-ISBN: 1501717138

Toàn văn sẵn có

19
Sports and Nationalism in Latin/o America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports and Nationalism in Latin/o America

L'Hoeste, H. Fernández;; L’Hoeste, Héctor ; Irwin, Robert ; Poblete, Juan

ISBN: 978-1-349-50394-0 ; E-ISBN: 978-1-137-51800-2 ; DOI: 10.1057/9781137518002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation

Tamar Mayer

ISBN10: 0415162548 ; ISBN10: 0415162556 ; ISBN13: 9780415162548 ; ISBN13: 9780415162555 ; E-ISBN10: 0203013239 ; E-ISBN13: 9780203013236

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.123  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.068)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (66)
 2. 1966đến1978  (68)
 3. 1979đến1991  (128)
 4. 1992đến2005  (1.120)
 5. Sau 2005  (3.688)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5.111)
 2. Luận án, luận văn  (11)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Electronic Books  (1.475)
 2. Sociology  (1.225)
 3. Political Science  (1.020)
 4. Economics  (977)
 5. Society  (764)
 6. History  (709)
 7. Social Sciences  (523)
 8. Globalization  (433)
 9. Anthropology  (346)
 10. Europe  (290)
 11. Women  (287)
 12. Economic Development  (260)
 13. Nationalism  (256)
 14. China  (248)
 15. Feminism  (164)
 16. India  (116)
 17. Multiculturalism  (110)
 18. Group Identity  (98)
 19. Communism  (84)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.040)
 2. German  (277)
 3. French  (20)
 4. Spanish  (15)
 5. Russian  (13)
 6. Croatian  (10)
 7. Swedish  (8)
 8. Italian  (5)
 9. Dutch  (5)
 10. Chinese  (5)
 11. Portuguese  (3)
 12. Arabic  (3)
 13. Polish  (3)
 14. Serbian  (2)
 15. Slovak  (1)
 16. Czech  (1)
 17. Urdu  (1)
 18. Romanian  (1)
 19. Hebrew  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Munck, Ronaldo
 2. Richardson, Diane
 3. Dyker, David A
 4. Malesevic, Sinisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...