skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.346  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

3
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Political Power of Protest : Minority Activism and Shifts in Public Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Power of Protest : Minority Activism and Shifts in Public Policy

Gillion, Daniel Q.

ISBN: 9781139381277 ; ISBN: 9781107031142 ; ISBN: 9781107657410 ; DOI: 10.1017/CBO9781139381277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Limits of Liberal Multiculturalism: Towards an Individuated Approach to Cultural Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Liberal Multiculturalism: Towards an Individuated Approach to Cultural Diversity

Vitikainen, Annamari

ISBN10: 1137404612 ; ISBN13: 9781137404619 ; E-ISBN10: 1137404620 ; E-ISBN13: 9781137404626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Consumer Lending in France and America : Credit and Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Lending in France and America : Credit and Welfare

Trumbull, Gunnar

ISBN: 9781139059046 ; ISBN: 9781107015654 ; ISBN: 9781107693906 ; DOI: 10.1017/CBO9781139059046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Cultural, Religious and Political Contestations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural, Religious and Political Contestations

Mansouri, Fethi

ISBN10: 3319160028 ; ISBN13: 9783319160023 ; E-ISBN10: 3319160036 ; E-ISBN13: 9783319160030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Islam and public controversy in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and public controversy in Europe

Nilüfer Göle

E-ISBN 9781472413130 ; E-ISBN 9781472413147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Minorities within Minorities : Equality, Rights and Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities within Minorities : Equality, Rights and Diversity

Eisenberg, Avigail ; Spinner-Halev, Jeff

ISBN: 9780511490224 ; ISBN: 9780521603942 ; ISBN: 9780521843140 ; DOI: 10.1017/CBO9780511490224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Namibia's Rainbow Project: Gay Rights in an African Nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibia's Rainbow Project: Gay Rights in an African Nation

Lorway, Robert

ISBN10: 0253015146 ; ISBN10: 0253015200 ; ISBN13: 9780253015143 ; ISBN13: 9780253015204 ; E-ISBN10: 0253015278 ; E-ISBN13: 9780253015273

Toàn văn sẵn có

11
Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.

Moha Ennaji

ISBN10: 0415738350 ; ISBN13: 9780415738354 ; E-ISBN10: 1315817438 ; E-ISBN13: 9781315817439

Toàn văn không sẵn có

12
Understanding South Asian Minorities in Hong Kong
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding South Asian Minorities in Hong Kong

Erni, John Nguyet ; Leung, Lisa Yuk-ming

ISBN10: 9888208349 ; ISBN10: 9888208357 ; ISBN13: 9789888208340 ; ISBN13: 9789888208357 ; E-ISBN10: 9888268384 ; E-ISBN13: 9789888268382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise

Organisation for Economic Co-Operation and Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

ISBN: 9789264179530 ; ISBN: 9264179534 ; E-ISBN: 9789264179547 ; E-ISBN: 9264179542 ; DOI: 10.1787/9789264179547-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Gender and Community - Muslim Women's Rights in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Community - Muslim Women's Rights in India

Narain, Vrinda

ISBN: 9780802048691 ; E-ISBN: 9781442675179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Ethnic Minorities and Regional Development in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minorities and Regional Development in Asia

Cao, Huhua

ISBN: 9789089640918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Gender and Community: Muslim Women's Rights in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Community: Muslim Women's Rights in India

Narain, Vrinda

ISBN: 9781442675179 ; ISBN: 1442675179

Toàn văn sẵn có

17
Rights of the minority stockholder and of the railway security holder
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights of the minority stockholder and of the railway security holder

Harvey, Richard Selden

Toàn văn sẵn có

18
Economic Citizenship: Neoliberal Paradoxes of Empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Citizenship: Neoliberal Paradoxes of Empowerment

Sa°ar, Amalia

ISBN10: 1785331795 ; ISBN13: 9781785331794 ; E-ISBN10: 1785331809 ; E-ISBN13: 9781785331800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order

Sigona, Nando; Trehan, Nidhi, Dr

E-ISBN: 9780230281165 E-ISBN: 0230281168 DOI: 10.1057/9780230281165 ISBN: 9780230516625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Latin America's Multicultural Movements: The Struggle Between Communitarianism, Autonomy, and Human Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America's Multicultural Movements: The Struggle Between Communitarianism, Autonomy, and Human Rights

T. Eisenst.. l.]

ISBN10: 0199936285 ; ISBN10: 0199936269 ; ISBN13: 9780199936281 ; ISBN13: 9780199936267 ; E-ISBN10: 0199936277 ; E-ISBN13: 9780199936274

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.346  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.592)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (50)
 2. 1965đến1977  (48)
 3. 1978đến1990  (216)
 4. 1991đến2004  (2.521)
 5. Sau 2004  (9.345)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (12.345)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12.291)
 2. German  (435)
 3. French  (29)
 4. Italian  (16)
 5. Chinese  (15)
 6. Spanish  (8)
 7. Arabic  (6)
 8. Dutch  (4)
 9. Polish  (3)
 10. Russian  (3)
 11. Hebrew  (2)
 12. Japanese  (1)
 13. Portuguese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. OECD
 3. Organisation for Economic Co-Operation and Development
 4. OECD Publishing
 5. World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...