skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy

Bianchi, Robert

E-ISBN13: 9789814508445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The five front war : the better way to fight global jihad
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The five front war : the better way to fight global jihad

Byman Daniel

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (363.32 BYM 2008) - ISBN0471788341 (cloth);ISBN9780471788348 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Your next move : the leader's guide to navigating major career transitions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Your next move : the leader's guide to navigating major career transitions

Watkins Michael

Boston, Mass. : Harvard Business Press, c2009. - (650.14 WAT 2009) - ISBN9781422147634 (hc : alk. paper);ISBN1422147630

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Corporate Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Diplomacy

Henisz, Witold

ISBN: 9781783530557

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacy, Funding and Animal Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Funding and Animal Welfare

Roeder, Larry Winter

Series ISSN: 1572-7408 ; ISBN: 978-3-642-21273-4 ; E-ISBN: 978-3-642-21274-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21274-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Domestic Dynamics of China's Energy Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Domestic Dynamics of China's Energy Diplomacy

Zhang, Chi

ISBN: 9789814696739 ; E-ISBN: 9789814696746 ; E-ISBN: 9789814696753 ; DOI: 10.1142/9668

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Rockefeller Foundation, Public Health and International Diplomacy, 1920–1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rockefeller Foundation, Public Health and International Diplomacy, 1920–1945

Barona Vilar, Josep Lluis

ISBN10: 1848935676 ; ISBN13: 9781848935679 ; E-ISBN10: 1315653672 ; E-ISBN13: 9781315653679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Diasporas and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diasporas and Diplomacy

Gillespie, Marie; Webb, Alban

ISBN: 9780415508803

Toàn văn không sẵn có

9
International business diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International business diplomacy

Olivas-Lujan, Miguel R. ;Bondarouk, Tanya ;Ruël, Huub;; Ruël, Huub

ISBN: 9781787430822 ; E-ISBN: 9781787430815 ; E-ISBN: 9781787432550

Toàn văn sẵn có

10
Theorie der Public Diplomacy: Sozialtheoretische Grundlegung einer Form strategischer Kommunikation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorie der Public Diplomacy: Sozialtheoretische Grundlegung einer Form strategischer Kommunikation

Auer, Claudia; Bentele, Günter (Editor)

Organisationskommunikation

ISBN: 9783658174729 ; ISBN: 3658174722 ; E-ISBN: 9783658174736 ; E-ISBN: 3658174730 ; DOI: 10.1007/978-3-658-17473-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Russia’s Coercive Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia’s Coercive Diplomacy

Maness, Ryan C. ; Valeriano, Brandon

ISBN10: 1349693707 ; ISBN13: 9781349693702 ; E-ISBN10: 1137479442 ; E-ISBN13: 9781137479440

Toàn văn sẵn có

12
Transforming Multilateral Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming Multilateral Diplomacy

Kamau, Macharia; Chasek, Pamela ; O'Connor, David

ISBN: 9780429957413 ; ISBN: 9780813350868

Toàn văn không sẵn có

13
European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations

Woolcock, Stephen

ISBN10: 0754679306 ; ISBN10: 0754679314 ; ISBN13: 9780754679301 ; ISBN13: 9780754679318 ; E-ISBN10: 1315581035 ; E-ISBN13: 9781315581033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Bounded rationality and economic diplomacy the politics of investment treaties in developing countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounded rationality and economic diplomacy the politics of investment treaties in developing countries

Poulsen, Lauge N. Skovgaard

ISBN: 9781107119536

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Global Governance Diplomacy: The Critical Role of Diplomacy in Addressing Global Problems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance Diplomacy: The Critical Role of Diplomacy in Addressing Global Problems

Leguey-Feilleux, Jean-Robert

ISBN10: 1442276584 ; ISBN13: 9781442276581 ; E-ISBN10: 1442276592 ; E-ISBN13: 9781442276598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Middle Powers in World Trade Diplomacy : India, South Africa and the Doha Development Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle Powers in World Trade Diplomacy : India, South Africa and the Doha Development Agenda

Efstathopoulos, Charalampos

E-ISBN: 9781137381767 E-ISBN: 1137381760 DOI: 10.1057/9781137381767 E-ISBN: 9781137381767 ISBN: 9781137381750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Economic diplomacy economic and political perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy economic and political perspectives

Van Bergeijk, Peter A. G. ;Melissen, Jan ;Okano-Heijmans, Maaike;; Bergeijk, Peter A. G. Van ; Okano - Heijmans, Maaike ; Melissen, Jan

ISBN: 9789004209602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Transformational Diplomacy after the Cold War: Britain’s Know How Fund in Post-Communist Europe, 1989-2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational Diplomacy after the Cold War: Britain’s Know How Fund in Post-Communist Europe, 1989-2003

Hamilton, Keith

ISBN10: 0415692032 ; ISBN13: 9780415692038 ; E-ISBN10: 0203381580 ; E-ISBN13: 9780203381588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Women, Diplomacy and International Politics since 1500
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Diplomacy and International Politics since 1500

Sluga, Glenda;James, Carolyn

ISBN10: 0415714648 ; ISBN10: 0415714656 ; ISBN13: 9780415714648 ; ISBN13: 9780415714655 ; E-ISBN10: 131571311X ; E-ISBN13: 9781315713113

Toàn văn không sẵn có

20
Economic diplomacy India's experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy India's experience

Rana, Kishnan S

ISBN: 9788182571396

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (39)
 2. 1964đến1976  (40)
 3. 1977đến1989  (67)
 4. 1990đến2003  (430)
 5. Sau 2003  (2.552)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.169)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.130)
 2. German  (133)
 3. French  (15)
 4. Chinese  (7)
 5. Russian  (6)
 6. Spanish  (6)
 7. Arabic  (3)
 8. Dutch  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Italian  (1)
 11. Multiple languages  (1)
 12. Japanese  (1)
 13. Finnish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...