skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences.–Industries. Land use. Labor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Lobbying for Good
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for Good

Monaghan, Paul; Monaghan, Philip

ISBN: 9781910174142 ; ISBN: 9781910174128

Toàn văn không sẵn có

3
Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten

Eckardt, Sabine

ISBN: 9783834931702 ; ISBN: 3834931705 ; E-ISBN: 9783834962416 ; E-ISBN: 3834962414 ; DOI: 10.1007/978-3-8349-6241-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations

Eckhardt, Jappe

ISBN: 978-1-349-55530-7 ; E-ISBN: 978-1-137-32544-0 ; DOI: 10.1057/9781137325440

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Lobbying and Foreign Interests in Chinese Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and Foreign Interests in Chinese Politics

Weil, Stefanie; Cai, Kevin G (Editor) ; Pan, Guang (Editor) ; Lynch, Daniel (Editor)

Politics and Development of Contemporary China

ISBN: 9781137556196 ; ISBN: 1137556196 ; E-ISBN: 9781137556202 ; E-ISBN: 113755620X ; DOI: 10.1057/978-1-137-55620-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship

Bera, Matt

ISBN: 9781785330650 ; E-ISBN: 9781785330667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU

Bauer, Theresa

ISBN: 9783658155384 ; ISBN: 3658155388 ; E-ISBN: 9783658155391 ; E-ISBN: 3658155396 ; DOI: 10.1007/978-3-658-15539-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy

Monaghan, Paul

E-ISBN 9781910174142 ; E-ISBN 9781910174128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
EU-Lobbying im Bereich der grünen Gentechnik Einfluss- und Erfolgsfaktoren
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU-Lobbying im Bereich der grünen Gentechnik Einfluss- und Erfolgsfaktoren

Veit, Juliana

ISBN: 9783828822573

Toàn văn không sẵn có

10
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy, Scott

ISBN: 0674015479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Hardball Lobbying for Nonprofits : Real Advocacy for Nonprofits in the New Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits : Real Advocacy for Nonprofits in the New Century

Hessenius, Barry

E-ISBN: 9780230604834 E-ISBN: 0230604838 DOI: 10.1057/9780230604834 ISBN: 9781403982025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Lobbying, corruption and political influence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, corruption and political influence

Campos, Nauro F ; Giovannoni, Francesco

Toàn văn không sẵn có

13
Practical techniques for effective lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical techniques for effective lobbying

Miller, Charles

E-ISBN 1854180894 ; E-ISBN 9781854180896

Toàn văn không sẵn có

14
Corporate lobbying in the European Union strategies of multinational companies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate lobbying in the European Union strategies of multinational companies

Tenbücken, Marc

ISBN: 3631390335

Toàn văn không sẵn có

15
Unions and lobbying the representation function
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unions and lobbying the representation function

Heldman, Dan C; Knight, Deborah L

ISBN: 0960274235

Toàn văn không sẵn có

16
Successful lobbying in the new Europe why international companies must consider the European Union in their global strategies and how they can successfully represent their interests in Brussels - presented by way of Japanese companies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful lobbying in the new Europe why international companies must consider the European Union in their global strategies and how they can successfully represent their interests in Brussels - presented by way of Japanese companies

Joos, Klemens; Waldenberger, Franz

ISBN: 3830508573

Toàn văn không sẵn có

17
Oil and gas lobby investigation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil and gas lobby investigation

United States, Congress

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Be your own lobbyist how to give your small business big clout with state and local government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Be your own lobbyist how to give your small business big clout with state and local government

Handlin, Amy H.

ISBN10: 0313381550 ; ISBN13: 9780313381553 ; E-ISBN10: 0313381569 ; E-ISBN13: 9780313381560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Special interest society how membership-based organizations shape America.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special interest society how membership-based organizations shape America.

Hudson, James R

E-ISBN 9780739177983 ; E-ISBN 9780739185384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovationslobbying eine Analyse am Beispiel der Elektromobilität

Langer, Regina

ISBN: 9783658040505 ; ISBN: 3658040505 ; ISBN: 9783658040512

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.619  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (14)
 2. 1984đến1992  (22)
 3. 1993đến2000  (84)
 4. 2001đến2009  (636)
 5. Sau 2009  (824)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.618)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.575)
 2. German  (115)
 3. French  (9)
 4. Russian  (2)
 5. Italian  (1)
 6. Polish  (1)
 7. Arabic  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Plunkett, Jack W.
 3. Plunkett Research, Ltd
 4. Crowther, Professor David
 5. Chorafas, Dimitris N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...