skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
100 most dangerous things on the planet what to do if it happens to you
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 most dangerous things on the planet what to do if it happens to you

Claybourne, Anna

E-ISBN 140810394X ; E-ISBN 9781408103944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Alternative Tourism in Turkey: Role, Potential Development and Sustainability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Tourism in Turkey: Role, Potential Development and Sustainability

Egresi, Istvan

Series ISSN: 0924-5499 ; ISBN: 978-3-319-47535-6 ; E-ISBN: 978-3-319-47537-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-47537-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
An introduction to human-environment geography local dynamics and global processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to human-environment geography local dynamics and global processes

Moseley, William G

E-ISBN 9781118241004 ; E-ISBN 9781405189316 ; E-ISBN 9781405189323

Toàn văn không sẵn có

4
An introduction to landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to landscape

Peter J. Howard

E-ISBN 9781409403852 ; E-ISBN 9781409403845 ; E-ISBN 9781409403838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to Human Geography

Aitken, Stuart C ;Valentine, Gill;; Aitken, Stuart ; Valentine, Gill

ISBN: 9780761942634 ; E-ISBN: 9781446215432 ; DOI: 10.4135/9781446215432

Toàn văn không sẵn có

6
Beyond the lens of conservation malagasy and Swiss imaginations of one another
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the lens of conservation malagasy and Swiss imaginations of one another

Keller, Eva

E-ISBN 1782385525 ; E-ISBN 1782385533 ; E-ISBN 9781782385523 ; E-ISBN 9781782385530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Bordering : identity processes between the national and personal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bordering : identity processes between the national and personal

Anders Linde-Laursen

E-ISBN 9780754697909 ; E-ISBN 9780754679059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Bridges Between Tradition and Innovation in Ethnomedicine: Fostering Local Development Through Community-Based Enterprises in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges Between Tradition and Innovation in Ethnomedicine: Fostering Local Development Through Community-Based Enterprises in India

Torri, Maria ; Herrmann, Thora

ISBN: 978-94-007-1112-9 ; E-ISBN: 978-94-007-1113-6 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1113-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Child and Youth Migration : Mobility-in-Migration in an Era of Globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child and Youth Migration : Mobility-in-Migration in an Era of Globalization

Dona, Giorgia;; Veale, Angela ; Donà, Giorgia

E-ISBN: 9781137280671 E-ISBN: 1137280670 DOI: 10.1057/9781137280671 ISBN: 9781137280664

Toàn văn sẵn có

10
Cities between Competitiveness and Cohesion: Discourses, Realities and Implementation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities between Competitiveness and Cohesion: Discourses, Realities and Implementation

Ache, Peter ; Andersen, Hans ; Maloutas, Thomas ; Raco, Mike ; Taşan-Kok, Tuna

Series ISSN: 0924-5499 ; ISBN: 978-1-4020-8240-5 ; E-ISBN: 978-1-4020-8241-2 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8241-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Cities of whiteness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities of whiteness

Shaw, Wendy S

E-ISBN 9780470712689 ; E-ISBN 9781405129121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
City of the good nature, religion, and the ancient search for what is right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City of the good nature, religion, and the ancient search for what is right

Bell, Michael M

E-ISBN 0691165092 ; E-ISBN 1400887933 ; E-ISBN 9780691165097 ; E-ISBN 9781400887934

Toàn văn sẵn có

13
Comet/Asteroid Impacts and Human Society: An Interdisciplinary Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comet/Asteroid Impacts and Human Society: An Interdisciplinary Approach

Bobrowsky, Peter T. ;Rickman, Hans;; Bobrowsky, Peter ; Rickman, Hans

ISBN: 978-3-540-32709-7 ; E-ISBN: 978-3-540-32711-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-32711-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Confronting environments local understanding in a globalizing world.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting environments local understanding in a globalizing world.

Carrier, James G

E-ISBN 0759105626 ; E-ISBN 9780759105621 ; E-ISBN 9780759105638

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Conservation and mobile indigenous peoples displacement, forced settlement and sustainable development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation and mobile indigenous peoples displacement, forced settlement and sustainable development

Dawn Chatty

E-ISBN 1571818413 ; E-ISBN 1571818421 ; E-ISBN 9781571818416 ; E-ISBN 9781571818423 ; E-ISBN 9781782381853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Contested Cities and Urban Activism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Cities and Urban Activism

Yip, Ngai Ming ;Martínez López, Miguel Angel ;Sun, Xiaoyi;; Yip, Ngai Ming ; Martínez López, Miguel Angel ; Sun, Xiaoyi

ISBN: 978-981-13-1729-3 ; E-ISBN: 978-981-13-1730-9 ; DOI: 10.1007/978-981-13-1730-9

Toàn văn không sẵn có

17
Contested Frontiers in Amazonia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested Frontiers in Amazonia.

Marianne Schmink

E-ISBN 0231076606 ; E-ISBN 9780231076609

Toàn văn không sẵn có

18
Cultural Memories: The Geographical Point of View
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Memories: The Geographical Point of View

Meusburger, Peter ; Heffernan, Michael ; Wunder, Edgar

Series ISSN: 1877-9220 ; ISBN: 978-90-481-8944-1 ; E-ISBN: 978-90-481-8945-8 ; DOI: 10.1007/978-90-481-8945-8

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Cultural Geography

Shurmer-Smith, Pamela;; Shurmer-Smith, Pamela

ISBN: 9780761965657 ; E-ISBN: 9781446219706 ; DOI: 10.4135/9781446219706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Ecological security an evolutionary perspectivc on globalization and environment.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological security an evolutionary perspectivc on globalization and environment.

Pirages, Dennis Clark

E-ISBN 084769500X ; E-ISBN 0847695018 ; E-ISBN 9780847695003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (14)
 3. 2006đến2009  (25)
 4. 2010đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Dutch  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lilius, Johanna
 2. Keller, Eva
 3. Ramutsindela, Maano
 4. Rossi, Ugo
 5. Woods, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...