skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
2050 - tomorrow's tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2050 - tomorrow's tourism

Yeoman, Ian

E-ISBN 1845413032 ; E-ISBN 9781845413019 ; E-ISBN 9781845413026 ; E-ISBN 9781845413033

Toàn văn không sẵn có

2
A history of the Arctic nature, exploration and exploitation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of the Arctic nature, exploration and exploitation

Mccannon, John

E-ISBN 9781780230184 ; E-ISBN 9781780230764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Alternative tourism in budapest class, culture, and identity in a postsocialist city
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative tourism in budapest class, culture, and identity in a postsocialist city

Hill, Susan E

E-ISBN 9781498528641 ; E-ISBN 9781498528658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
An introduction to the geography of tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the geography of tourism

Nelson, Velvet

E-ISBN 1442210710 ; E-ISBN 1442210729 ; E-ISBN 9781442210714 ; E-ISBN 9781442210721

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Archipelago tourism policies and practices.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archipelago tourism policies and practices.

Godfrey Baldacchino;

E-ISBN 147242431X ; E-ISBN 9781472424303 ; E-ISBN 9781472424310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Arctic governance in a changing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arctic governance in a changing world

Durfee, Mary

E-ISBN 9781442235625 ; E-ISBN 9781442235632 ; E-ISBN 9781442235649

Toàn văn không sẵn có

7
Asian genders in tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian genders in tourism

Khoo - Lattimore, Catheryn;

E-ISBN 1845415809 ; E-ISBN 9781845415785 ; E-ISBN 9781845415792 ; E-ISBN 9781845415808

Toàn văn không sẵn có

8
Authenticating ethnic tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authenticating ethnic tourism

Xie, Philip Feifan

E-ISBN 9781845411572 ; E-ISBN 9781845411589 ; E-ISBN 9781845411596

Toàn văn không sẵn có

9
Beyond tourism a practical guide to meaningful educational travel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond tourism a practical guide to meaningful educational travel

Cushner, Kenneth

E-ISBN 1578861543 ; E-ISBN 9781578861545

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Brand new Ireland?: Tourism, development and national identity in the Irish Republic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand new Ireland?: Tourism, development and national identity in the Irish Republic

Michael Clancy

E-ISBN 9780754676317 ; E-ISBN 9780754698203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Civic discipline : geography in America, 1860-1890
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic discipline : geography in America, 1860-1890

Karen M. Morin

E-ISBN 9781409401438 ; E-ISBN 9781409401445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Codes of ethics in tourism practice, theory, synthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Codes of ethics in tourism practice, theory, synthesis

Fennell, David A

E-ISBN 1845410629 ; E-ISBN 9781845410605 ; E-ISBN 9781845410612 ; E-ISBN 9781845410629

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Commercial nationalism and tourism selling the national story.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial nationalism and tourism selling the national story.

White, Leanne;

E-ISBN 1845415906 ; E-ISBN 9781845415884 ; E-ISBN 9781845415891 ; E-ISBN 9781845415907

Toàn văn không sẵn có

14
Constructing cultural tourism John Ruskin and the tourist gaze
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing cultural tourism John Ruskin and the tourist gaze

Walton, John K

E-ISBN 9781845411541 ; E-ISBN 9781845411558 ; E-ISBN 9781845411565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting the foreshore Tourism, society, and politics on the coast

Boissevain, Jeremy

E-ISBN 9053566945 ; E-ISBN 9789048505340 ; E-ISBN 9789053566947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Coping with tourists European reactions to mass tourism (New directions in anthropology: 1)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with tourists European reactions to mass tourism (New directions in anthropology: 1)

Jeremy Boissevain

E-ISBN 1571818782 ; E-ISBN 1571819002 ; E-ISBN 9781571818782 ; E-ISBN 9781571819000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Cosmopolitanism and tourism rethinking theory and practice.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and tourism rethinking theory and practice.

Shepherd, Robert ;Kaul, Adam ;Feinberg, Ben ;Edwards, Sarah E. ;Nelson, Rebecca L. ;Geary, David ;Lee, Alex Jong-Seok ;Quizon, Cherubim ;Sammells, Clare A. ;Salazar, Noel B.;

E-ISBN 1498549780 ; E-ISBN 9781498549776 ; E-ISBN 9781498549783

Toàn văn không sẵn có

18
Crisis and disaster management for tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis and disaster management for tourism

Ritchie, Brent W

E-ISBN 1845411072 ; E-ISBN 9781845411053 ; E-ISBN 9781845411060 ; E-ISBN 9781845411077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Critical debates in tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical debates in tourism

Tej Vir Singh;

E-ISBN 1845413431 ; E-ISBN 9781845413415 ; E-ISBN 9781845413422 ; E-ISBN 9781845413439

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Cultural and heritage tourism and management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and heritage tourism and management

Kaufman, Tammie J.

E-ISBN 9781631576034 ; ISBN 9781631576027

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2003  (8)
 3. 2004đến2007  (24)
 4. 2008đến2012  (52)
 5. Sau 2012  (54)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ioannides, Professor Dimitri
 2. Hall, Colin Michael
 3. Hall, C. Michael
 4. Walton, John K
 5. Timothy, Dallen J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...