skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: F - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrimination in Latin America : An Economic Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination in Latin America : An Economic Perspective

Nopo, Hugo ; Chong, Alberto ; Moro, Andrea; Nopo, Hugo (Editor) ; Chong, Alberto (Editor) ; Moro, Andrea (Editor)

Latin America Development Forum

ISBN: 9780821378359 ; ISBN: 082137835X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Secret city a history of Race relations in the nation's capital
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret city a history of Race relations in the nation's capital

Green, Constance Mclaughlin

E-ISBN 0691621837 ; E-ISBN 1400875358 ; E-ISBN 9780691621838 ; E-ISBN 9781400875351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Haiti in the balance why foreign aid has failed and what we can do about it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haiti in the balance why foreign aid has failed and what we can do about it

Buss, Terry F

E-ISBN 0815713916 ; E-ISBN 9780815701644 ; E-ISBN 9780815713913

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The legacy of Walter Rodney in Guyana and the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legacy of Walter Rodney in Guyana and the Caribbean

Gibbons, Arnold

E-ISBN 9780761854135 ; E-ISBN 9780761854142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Intervention and dollar diplomacy in the caribbean, 1900-1921
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention and dollar diplomacy in the caribbean, 1900-1921

Munro, Dana Gardner

E-ISBN 0691625018 ; E-ISBN 1400877857 ; E-ISBN 9780691625010 ; E-ISBN 9781400877850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Historical dictionary of Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of Colombia

Kline, Harvey F

E-ISBN 9780810878136 ; E-ISBN 9780810879553

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The big ditch how America took, built, ran, and ultimately gave away the Panama Canal.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The big ditch how America took, built, ran, and ultimately gave away the Panama Canal.

Maurer, Noel

E-ISBN 0691147388 ; E-ISBN 9780691147383

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Great American city Chicago and the enduring neighborhood effect
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great American city Chicago and the enduring neighborhood effect

Sampson, Robert J

E-ISBN 0226734560 ; E-ISBN 9780226733883 ; E-ISBN 9780226734569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The foreign powers in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The foreign powers in Latin America

Goldhamer, Herbert

E-ISBN 0691056463 ; E-ISBN 1400869153 ; E-ISBN 9780691619873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The westfalians from germany to missouri
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The westfalians from germany to missouri

Kamphoefner, Walter D

E-ISBN 0691047464 ; E-ISBN 9780691608716 ; E-ISBN 9781400858897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The civil wars in Chile, or, the bourgeois revolutions that never were
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The civil wars in Chile, or, the bourgeois revolutions that never were

Zeitlin, Maurice

E-ISBN 0691008205 ; E-ISBN 0691076650 ; E-ISBN 9780691600758 ; E-ISBN 9781400857562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sampson, Robert J
  2. Dana Gardner Munro
  3. Yu, Carlos
  4. Goldhamer, Herbert
  5. Zeitlin, Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...