skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 499  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: F - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Confederate Visions: Nationalism, Symbolism, and the Imagined South in the Civil War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confederate Visions: Nationalism, Symbolism, and the Imagined South in the Civil War

Binnington, Ian

ISBN10: 0813935008 ; ISBN13: 9780813935003 ; E-ISBN10: 0813935016 ; E-ISBN13: 9780813935010

Toàn văn không sẵn có

2
The Chaco War: Environment, Ethnicity, and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chaco War: Environment, Ethnicity, and Nationalism

Bridget María Chesterton

ISBN10: 1350045675 ; ISBN13: 9781350045675 ; E-ISBN10: 147424887X ; E-ISBN13: 9781474248877

Toàn văn không sẵn có

3
Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848-1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848-1865

Quigley, Paul

ISBN10: 0199735484 ; ISBN13: 9780199735488 ; E-ISBN10: 0199876045 ; E-ISBN13: 9780199876044

Toàn văn không sẵn có

4
Latin American Nationalism: Identity in a Globalizing World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin American Nationalism: Identity in a Globalizing World

Siekmeier, James F. ;Zeiler, Thomas;

ISBN10: 1472535995 ; ISBN13: 9781472535993 ; E-ISBN10: 1472536029 ; E-ISBN13: 9781472536020

Toàn văn sẵn có

5
Argentina's Partisan Past: Nationalism and the Politics of History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argentina's Partisan Past: Nationalism and the Politics of History

Goebel, Michael;

E-ISBN: 9781846317149 ; E-ISBN: 1846317142 ; DOI: 10.5949/UPO9781846317149

Toàn văn không sẵn có

6
Nationalism and transnationalism in Spain and Latin America, 1808--1923
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and transnationalism in Spain and Latin America, 1808--1923

Garner, Paul ;Smith, Angel;

E-ISBN 1783169729 ; E-ISBN 9781783169719 ; E-ISBN 9781783169726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison

Clippingdale, Richard ; Clark, Joe

ISBN: 9781459703735 ; ISBN: 1459703731

Toàn văn sẵn có

8
Scripts of Blackness - Race, Cultural Nationalism, and U.S. Colonialism in Puerto Rico
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scripts of Blackness - Race, Cultural Nationalism, and U.S. Colonialism in Puerto Rico

Godreau, Isar P.

ISBN: 9780252038907 ; E-ISBN: 9780252096860 ; E-ISBN: 025209686X

Toàn văn không sẵn có

9
Dangerous Creole Liaisons: Sexuality and Nationalism in French Caribbean Discourses from 1806 to 1897
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dangerous Creole Liaisons: Sexuality and Nationalism in French Caribbean Discourses from 1806 to 1897

Couti, Jacqueline;

E-ISBN: 9781781384572 ; E-ISBN: 1781384576

Toàn văn sẵn có

10
Northern Character: College-Educated New Englanders, Honor, Nationalism, and Leadership in the Civil War Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Character: College-Educated New Englanders, Honor, Nationalism, and Leadership in the Civil War Era

Wongsrichanalai, Kanisorn

ISBN: 9780823271818 ; E-ISBN: 9780823271849

Toàn văn sẵn có

11
The Strange Demise of British Canada - The Liberals and Canadian Nationalism, 1964-68
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strange Demise of British Canada - The Liberals and Canadian Nationalism, 1964-68

Champion, C. P.

ISBN: 9780773536906 ; E-ISBN: 9780773591059

Toàn văn không sẵn có

12
Irish Nationalism in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irish Nationalism in Canada

Wilson, David A.;

ISBN: 9780773536357 ; E-ISBN: 9780773576391

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Nationalism: The Six Companies and China's Policy toward Exclusion

Qin, Yucheng

E-ISBN: 9780824837570 ; DOI: 10.1515/9780824837570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Is Quebec Nationalism Just?: Perspectives from Anglophone Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Quebec Nationalism Just?: Perspectives from Anglophone Canada

Carens, Joseph H

ISBN: 9780773565609 ; ISBN: 0773565604

Toàn văn sẵn có

15
Parallel Paths: The Development of Nationalism in Ireland and Quebec
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel Paths: The Development of Nationalism in Ireland and Quebec

Stevenson, Garth

Studies in Nationalism and Ethnic Conflict

ISBN: 9780773576629 ; ISBN: 0773576622

Toàn văn sẵn có

16
Quebec Nationalism in Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quebec Nationalism in Crisis

Clift, Dominique

ISBN: 9780773503816 ; E-ISBN: 9780773592537 ; E-ISBN: 0773592539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Walter Gordon and the Rise of Canadian Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walter Gordon and the Rise of Canadian Nationalism

Azzi, Stephen

ISBN: 9780773567764 ; ISBN: 0773567763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Politics of Nationalism in Canada: Cultural Conflict since 1760
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Canada: Cultural Conflict since 1760

Chennells, David ; Chennells, David W

ISBN: 9781442678613 ; ISBN: 1442678615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Modern Blackness: Nationalism, Globalization, and the Politics of Culture in Jamaica
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Blackness: Nationalism, Globalization, and the Politics of Culture in Jamaica

Thomas, Deborah A.

ISBN10: 0822334194 ; ISBN10: 0822334089 ; ISBN13: 9780822334194 ; ISBN13: 9780822334088 ; E-ISBN10: 0822386305 ; E-ISBN13: 9780822386308

Toàn văn không sẵn có

20
Nationalism from the Margins - Italians in Alberta and British Columbia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism from the Margins - Italians in Alberta and British Columbia

Wood, Patricia K.

ISBN: 9780773523692 ; E-ISBN: 9780773570238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 499  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (216)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (18)
 2. 1967đến1980  (24)
 3. 1981đến1994  (34)
 4. 1995đến2007  (148)
 5. Sau 2007  (261)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (498)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (467)
 2. German  (30)
 3. Spanish  (20)
 4. French  (16)
 5. Italian  (1)
 6. Portuguese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brenner, Philip
 2. Miller, Nicola
 3. Lamonde, Yvan
 4. Rojas, Rafael
 5. Woodward, C. Vann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...