skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Sauers, Richard Allen ; Weber, Jennifer L.

ISBN10: 1604132191 ; ISBN13: 9781604132199 ; E-ISBN10: 1438131682 ; E-ISBN13: 9781438131689

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The awakening of American nationalism, 1815-1828

Dangerfield George

New York : Harper & Row, c1965. - (973.5 DAN 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism: An Anatomy of American Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism: An Anatomy of American Nationalism

Lieven, Anatol

ISBN10: 0199897557 ; ISBN13: 9780199897551 ; E-ISBN10: 0199898049 ; E-ISBN13: 9780199898046

Toàn văn không sẵn có

4
Courting Communities: Black Female Nationalism and "Syncre-Nationalism" in the Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courting Communities: Black Female Nationalism and "Syncre-Nationalism" in the Nineteenth Century

Glass, Kathy L

ISBN10: 0415979056 ; ISBN13: 9780415979054 ; E-ISBN10: 0203960521 ; E-ISBN13: 9780203960523

Toàn văn không sẵn có

5
Nationalism in the New World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in the New World

Don H. Doyle ;Pamplona,Marco Antonio;

ISBN: 9780820326542 ; E-ISBN: 9780820336633 ; E-ISBN: 0820336637

Toàn văn không sẵn có

6
Radical Aesthetics and Modern Black Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Aesthetics and Modern Black Nationalism

Avilez, Gershun

ISBN: 9780252040122 ; E-ISBN: 9780252098321 ; E-ISBN: 0252098323

Toàn văn sẵn có

7
Race and the Production of Modern American Nationalism: Wellesley studies in critical theory, literary history, and culture v. 18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and the Production of Modern American Nationalism: Wellesley studies in critical theory, literary history, and culture v. 18

Reynolds J. Scott-Childress

ISBN10: 0815320167 ; ISBN13: 9780815320166 ; E-ISBN10: 1315805448 ; E-ISBN13: 9781315805443

Toàn văn không sẵn có

8
Thomas Jefferson's Image of New England: Nationalism Versus Sectionalism in the Young Republic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Jefferson's Image of New England: Nationalism Versus Sectionalism in the Young Republic

Scherr, Arthur

ISBN10: 0786475374 ; ISBN13: 9780786475377 ; E-ISBN10: 1476626219 ; E-ISBN13: 9781476626215

Toàn văn không sẵn có

9
America Right or Wrong : An Anatomy of American Nationalism: An Anatomy of American Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America Right or Wrong : An Anatomy of American Nationalism: An Anatomy of American Nationalism

Lieven, Anatol

ISBN10: 019530005X ; ISBN10: 0195168402 ; ISBN13: 9780195300055 ; ISBN13: 9780195168402 ; E-ISBN10: 0198037678 ; E-ISBN13: 9780198037675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Nationalism and History Education: Curricula and Textbooks in the United States and France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and History Education: Curricula and Textbooks in the United States and France

Hutchins, Rachel

Routledge research in international and comparative education

ISBN: 9781138801578 ; ISBN: 1138801577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Post-Columbus Syndrome : Identities, Cultural Nationalism, and Commemorations in the Caribbean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Post-Columbus Syndrome : Identities, Cultural Nationalism, and Commemorations in the Caribbean

Viala, Fabienne

E-ISBN: 9781137439895 E-ISBN: 1137439890 DOI: 10.1057/9781137439895 ISBN: 9781137443748

Toàn văn sẵn có

12
Black Nationalism in American Politics and Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Nationalism in American Politics and Thought

Robinson, Dean E.

ISBN: 9780511606038 ; ISBN: 9780521626279 ; ISBN: 9780521623261 ; DOI: 10.1017/CBO9780511606038

Toàn văn không sẵn có

13
Contemporary Voices of White Nationalism in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Voices of White Nationalism in America

Swain, Carol M. ; Nieli, Russ

ISBN: 9780511610080 ; ISBN: 9780521016933 ; ISBN: 9780521816731 ; DOI: 10.1017/CBO9780511610080

Toàn văn không sẵn có

14
From Black power to hip hop: racism, nationalism, and feminism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Black power to hip hop: racism, nationalism, and feminism

Patricia Hill Collins

ISBN10: 1592130925 ; ISBN10: 1592130917 ; ISBN13: 9781592130924 ; ISBN13: 9781592130917 ; E-ISBN10: 1592137903 ; E-ISBN13: 9781592137909

Toàn văn không sẵn có

15
From Arab nationalism to OPEC Eisenhower, King Saʿūd, and the making of US-Saudi relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Arab nationalism to OPEC Eisenhower, King Saʿūd, and the making of US-Saudi relations

Citino, Nathan J

ISBN: 0253340950

Toàn văn không sẵn có

16
A view from the East: Black cultural nationalism and education in New York City. 2. ed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A view from the East: Black cultural nationalism and education in New York City. 2. ed.

Konadu, Kwasi

ISBN: 978-0-8156-3206-1

Toàn văn không sẵn có

17
Black Nationalism in the New World: Reading the African-American and West Indian Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Nationalism in the New World: Reading the African-American and West Indian Experience

Carr, Robert

ISBN10: 0822329735 ; ISBN10: 0822329824 ; ISBN13: 9780822329732 ; ISBN13: 9780822329824 ; E-ISBN10: 0822383888 ; E-ISBN13: 9780822383888

Toàn văn không sẵn có

18
Redefining Nationalism in Modern China : Sino-American Relations and the Emergence of Chinese Public Opinion in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining Nationalism in Modern China : Sino-American Relations and the Emergence of Chinese Public Opinion in the 21st Century

Shen, Simon

E-ISBN: 9780230590007 E-ISBN: 0230590004 DOI: 10.1057/9780230590007 ISBN: 9780230549395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Georges Woke Up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georges Woke Up Laughing: Long-Distance Nationalism and the Search for Home

Schiller, Nina Glick ; Fouron, Georges Eugene

ISBN10: 0822327910 ; ISBN10: 0822327813 ; ISBN13: 9780822327912 ; ISBN13: 9780822327813 ; E-ISBN10: 0822383233 ; E-ISBN13: 9780822383239

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Insistence of the Indian: Race and Nationalism in Nineteenth-Century American Culture

Scheckel, Susan

ISBN: ; E-ISBN: 9781400822584 ; DOI: 10.1515/9781400822584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 942  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (27)
 2. 1961đến1976  (27)
 3. 1977đến1991  (41)
 4. 1992đến2005  (243)
 5. Sau 2005  (598)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (941)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (913)
 2. German  (53)
 3. Russian  (1)
 4. French  (1)
 5. Multiple languages  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Commager, Henry Steele
 2. Min, Pyong Gap
 3. Wynn, Neil A
 4. Ikenberry, G. John
 5. Sutter, Robert G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...