skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

2
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

Usuanlele, Uyilawa ;Ibhawoh, Bonny;; Falola, Toyin (Editor) ; Heaton, Matthew M (Editor) ; Usuanlele, Uyilawa (Editor) ; Ibhawoh, Bonny (Editor)

African Histories and Modernities

ISBN: 9783319506296 ; ISBN: 3319506293 ; E-ISBN: 9783319506302 ; E-ISBN: 3319506307 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50630-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Jews and minority rights <1898-1919&gt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jews and minority rights <1898-1919&gt

Janowsky, Oscar I; Mack, Judge Julian W

Toàn văn không sẵn có

4
Muslim Minorities and The National Commission for Minorities in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Minorities and The National Commission for Minorities in India

Najiullah, Syed

ISBN10: 1443833444 ; ISBN13: 9781443833448 ; E-ISBN10: 1443834238 ; E-ISBN13: 9781443834230

Toàn văn không sẵn có

5
Who Speaks for Roma?: Political Representation of a Transnational Minority Community
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Speaks for Roma?: Political Representation of a Transnational Minority Community

McGarry, Aidan

ISBN10: 0826428800 ; ISBN13: 9780826428806 ; E-ISBN10: 1441134212 ; E-ISBN13: 9781441134219

Toàn văn không sẵn có

6
Palestinian Ethnonationalism in Israel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian Ethnonationalism in Israel

Haklai, Oded

ISBN: 9780812243475 ; E-ISBN: 9780812204391

Toàn văn không sẵn có

7
Ethnic Bargaining - The Paradox of Minority Empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Bargaining - The Paradox of Minority Empowerment

Jenne, Erin K.

ISBN: 9780801444982 ; E-ISBN: 9780801471803

Toàn văn không sẵn có

8
Handbook on Ethnic Minorities in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on Ethnic Minorities in China

Zang, Xiaowei

ISBN10: 1784717355 ; ISBN13: 9781784717353 ; E-ISBN10: 1784717363 ; E-ISBN13: 9781784717360

Toàn văn không sẵn có

9
The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations

Kraus, Peter A. ; Kivisto, Peter

ISBN: 9783110441116 ; ISBN: 9783110456141

Toàn văn sẵn có

10
The Ohrid Seminar on Minorities United Nations Seminar on the Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic, and Other Minorities, Ohrid, Yugoslavia, 25 June-8 July 1974
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ohrid Seminar on Minorities United Nations Seminar on the Promotion and Protection of Human Rights of National, Ethnic, and Other Minorities, Ohrid, Yugoslavia, 25 June-8 July 1974

Višinski, Boris ; Seminar On The Promotion And Protection Of The Human Rights Of National, Ethnic And Other Minorities ; Seminar On The Promotion And Protection Of Human Rights Of National, Ethnic And Other Minorities

Toàn văn không sẵn có

11
Implementation of the Helsinki accords: hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One hundredth Congress, first session
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of the Helsinki accords: hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One hundredth Congress, first session

United States, Congress

4.Se 2:H 36/19/ pt.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Race and Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and Immigration

Kibria, Nazli ; Bowman, Cara ; O'Leary, Megan

ISBN10: 0745647928 ; ISBN13: 9780745647920 ; E-ISBN10: 0745679773 ; E-ISBN13: 9780745679778

Toàn văn không sẵn có

13
Invisible China: A Journey Through Ethnic Borderlands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invisible China: A Journey Through Ethnic Borderlands

Legerton, Colin ; Rawson, Jacob

ISBN10: 1556528140 ; ISBN13: 9781556528149 ; E-ISBN10: 1569762619 ; E-ISBN13: 9781569762615

Toàn văn không sẵn có

14
Roma and Egyptians in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma and Egyptians in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion

De Soto, Hermine ; Beddies, Sabine ; Gedeshi, Ilir

ISBN: 9780821361719 ; ISBN: 0821361716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming Minority: How Discourses and Policies Produce Minorities in Europe and India

Jyotirmaya Tripathy ; Sudarsan Padmanabhan;; Tripathy, Jyotirmaya ; Padmanabhan, Sudarsan

ISBN: 9789351500353 ; E-ISBN: 9789351508090 ; DOI: 10.4135/9789351508090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Capricious borders minority, population, and counter-conduct between Greece and Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capricious borders minority, population, and counter-conduct between Greece and Turkey

Demetriou, Olga

E-ISBN 9780857458988

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
German minorities in Europe ethnic identity and cultural belonging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

German minorities in Europe ethnic identity and cultural belonging

Stefan Wolff

E-ISBN 157181504X ; E-ISBN 1571817387 ; E-ISBN 9781571815040 ; E-ISBN 9781571817389

Toàn văn không sẵn có

18
Political authority in Burma's ethnic minority states devolution, occupation and coexistence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political authority in Burma's ethnic minority states devolution, occupation and coexistence

Callahan, Mary P

E-ISBN 9789812304629 ; E-ISBN 9789812304636 ; E-ISBN 9812304622

Toàn văn không sẵn có

19
Explaining ethnic differences changing patterns of disadvantage in britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining ethnic differences changing patterns of disadvantage in britain

David Mason

E-ISBN 1847425763 ; E-ISBN 1861344686 ; E-ISBN 9781847425768 ; E-ISBN 9781861344687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Poverty and Exclusion of Minorities in China and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Exclusion of Minorities in China and India

Bhalla, A.S.; Luo, Dan

E-ISBN: 9781137283535 E-ISBN: 113728353X DOI: 10.1057/9781137283535 ISBN: 9780230361010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến2002  (6)
 3. 2003đến2007  (10)
 4. 2008đến2012  (26)
 5. Sau 2012  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (64)
 2. German  (7)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taylor, Becky
 2. Demetriou, Olga
 3. Clarkson, Alexander
 4. Mathews, Gordon
 5. Jaher, Frederic Cople

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...