skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jönsson, Christer ; Langhorne, Richard

ISBN: 9781412901437 ; E-ISBN: 9781446261392 ; DOI: 10.4135/9781446261392

Toàn văn không sẵn có

2
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

3
Taking sides. Clashing views in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides. Clashing views in world politics

Rourke John T.

Dubuque, IA : McGraw-Hill Contemporary Learning Series, c2008. - (909.83 TAK 2008) - ISBN0073397202 (pbk.);ISBN9780073397207 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The early modern Ottomans : remapping the Empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The early modern Ottomans : remapping the Empire

Aksan Virginia H; Goffman Daniel

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007. - (DR501 .E27 2007) - ISBN0521520851 (pbk. : alk. paper);ISBN0521817641 (hbk. : alk. paper);ISBN9780521520850 (pbk. : alk. paper);ISBN9780521817646 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline

Hilsdale, Cecily J.

ISBN10: 1107033306 ; ISBN13: 9781107033306 ; E-ISBN10: 1107727855 ; E-ISBN13: 9781107727854

Toàn văn sẵn có

6
Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European perspective(s)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European perspective(s)

Topiâc, Martina ; Rodin, Siniésa

ISBN10: 3631621620 ; ISBN13: 9783631621622 ; E-ISBN10: 3653025206 ; E-ISBN13: 9783653025200

Toàn văn không sẵn có

7
China's new diplomacy: rationale, strategies and significance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's new diplomacy: rationale, strategies and significance

Zhiqun Zhu

ISBN10: 1409401677 ; ISBN13: 9781409401674 ; E-ISBN10: 1409401685 ; E-ISBN13: 9781409401681

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Liberating Kosovo: Coercive Diplomacy and U. S. Intervention
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberating Kosovo: Coercive Diplomacy and U. S. Intervention

Phillips, David L

ISBN10: 0262018446 ; ISBN13: 9780262018449 ; E-ISBN10: 0262306042 ; E-ISBN13: 9780262306041

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship

Wevill, Richard

ISBN10: 1472446496 ; ISBN13: 9781472446497 ; E-ISBN10: 1315577283 ; E-ISBN13: 9781315577289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Hard Diplomacy and Soft Coercion - Russia's Influence Abroad
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard Diplomacy and Soft Coercion - Russia's Influence Abroad

Sherr, James

ISBN: 9781862032668 ; E-ISBN: 9781862033009 ; E-ISBN: 1862033005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
China's Resource Diplomacy in Africa : Powering Development?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Resource Diplomacy in Africa : Powering Development?

Power, Marcus; Mohan, Giles; Tan-Mullins, May

E-ISBN: 9781137033666 E-ISBN: 1137033665 DOI: 10.1057/9781137033666 ISBN: 9780230229129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The shaping of grand strategy : Policy, diplomacy, and war
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shaping of grand strategy : Policy, diplomacy, and war

Murray, Williamson ; Sinnreich, Richard Hart ; Lacey, James

ISBN: 9780511974182 ; ISBN: 9780521156332 ; ISBN: 9780521761260 ; DOI: 10.1017/CBO9780511974182

Toàn văn sẵn có

13
China's Diplomacy in Eastern and Southern Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Diplomacy in Eastern and Southern Africa

Adem, Seifudein

ISBN10: 140944709X ; ISBN13: 9781409447092 ; E-ISBN10: 1315571684 ; E-ISBN13: 9781315571683

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Oman, Culture and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oman, Culture and Diplomacy

Jones, Jeremy ; Ridout, Nicholas Peter

ISBN10: 0748642951 ; ISBN13: 9780748642953 ; E-ISBN10: 0748674616 ; E-ISBN13: 9780748674619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
French nuclear diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French nuclear diplomacy

Kohl, Wilfrid L

ISBN: 0691075409

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mussolini's early diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mussolini's early diplomacy

Cassels, Alan

E-ISBN 0691051798 ; E-ISBN 1400872340 ; E-ISBN 9780691621043 ; E-ISBN 9781400872343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Mussolini's Early Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mussolini's Early Diplomacy

Cassels, Alan

ISBN10: 0691621047 ; ISBN13: 9780691621043 ; E-ISBN10: 1400872340 ; E-ISBN13: 9781400872343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The stakes of diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stakes of diplomacy

Lippmann, Walter

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
On the Fringes of Diplomacy: Influences on British Foreign Policy, 1800–1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Fringes of Diplomacy: Influences on British Foreign Policy, 1800–1945

Best, Antony ; Fisher, John

ISBN10: 1409401197 ; ISBN13: 9781409401193 ; E-ISBN10: 131559885X ; E-ISBN13: 9781315598857

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Public Diplomacy im Westen: Die Presseagentur Panorama DDR informiert das Ausland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy im Westen: Die Presseagentur Panorama DDR informiert das Ausland

Bruenner, Thomas ; Breunner, Thomas

ISBN10: 3631615574 ; ISBN13: 9783631615577 ; E-ISBN10: 3653008743 ; E-ISBN13: 9783653008746

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (174)
 2. 1961đến1974  (88)
 3. 1975đến1988  (92)
 4. 1989đến2003  (593)
 5. Sau 2003  (2.720)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.703)
 2. Luận án, luận văn  (5)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.609)
 2. German  (226)
 3. French  (24)
 4. Italian  (10)
 5. Russian  (8)
 6. Dutch  (6)
 7. Spanish  (6)
 8. Japanese  (5)
 9. Hebrew  (5)
 10. Hungarian  (4)
 11. Chinese  (4)
 12. Makasar  (1)
 13. Armenian  (1)
 14. Norwegian  (1)
 15. Arabic  (1)
 16. Polish  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Greek  (1)
 19. Romance (Other)  (1)
 20. Finnish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. D - History (general) and history of europe.–History of Asia  (1.299)
 2. D - History (general) and history of europe.–History (General)  (824)
 3. D - History (general) and history of europe.–History of Great Britain  (415)
 4. D - History (general) and history of europe.–History of Africa  (209)
 5. D - History (general) and history of europe.–History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics  (200)
 6. D - History (general) and history of europe.–History of France  (177)
 7. D - History (general) and history of europe.–History of Balkan Peninsula  (130)
 8. D - History (general) and history of europe.–History of Germany  (129)
 9. D - History (general) and history of europe.–History of Italy  (113)
 10. D - History (general) and history of europe.–History of Greece  (60)
 11. D - History (general) and history of europe.–History of Oceania (South Seas)  (46)
 12. D - History (general) and history of europe.–History of Austria. Liechtenstein. Hungary. Czechoslovakia  (39)
 13. D - History (general) and history of europe.–History of Spain  (31)
 14. D - History (general) and history of europe.–History of Northern Europe. Scandinavia  (28)
 15. D - History (general) and history of europe.–History of Eastern Europe (General)  (23)
 16. D - History (general) and history of europe.–History of Low Countries. Benelux Countries  (17)
 17. D - History (general) and history of europe.–History of Central Europe  (14)
 18. D - History (general) and history of europe.–History of Netherlands (Holland)  (10)
 19. D - History (general) and history of europe.–History of the Greco-Roman world  (8)
 20. D - History (general) and history of europe.–History of Portugal  (6)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Institute Of Southeast Asian Studies
 2. Singh, Daljit
 3. Rozman, Gilbert
 4. Motley, John Lothrop

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...