skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life and Death of John of Barneveld — Complete (1609-1623)

Motley, John Lothrop

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Intellectual Origins of the Belgian Revolution: Political Thought and Disunity in the Kingdom of the Netherlands, 1815-1830
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intellectual Origins of the Belgian Revolution: Political Thought and Disunity in the Kingdom of the Netherlands, 1815-1830

Marteel, Stefaan

ISBN: 978-3-319-89425-6 ; E-ISBN: 978-3-319-89426-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-89426-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of the Dutch Republic — Volume 30: 1579-80

Motley, John Lothrop

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the United Netherlands, 1587d

Motley, John Lothrop

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Historical dictionary of the Netherlands, second edition 55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of the Netherlands, second edition 55

Koopmans, Joop W

E-ISBN 0810856271 ; E-ISBN 0810864444 ; E-ISBN 9780810856271 ; E-ISBN 9780810864443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holland The History of the Netherlands

Grattan, Thomas Colley

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PG Edition of Netherlands series — Complete

Motley, John Lothrop

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of the Dutch Republic — Complete (1555-66)

Motley, John Lothrop

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Treason in the Northern Quarter war, terror, and the rule of law in the Dutch revolt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treason in the Northern Quarter war, terror, and the rule of law in the Dutch revolt

van Nierop, Henk

E-ISBN 0691135649 ; E-ISBN 9780691135649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgium From the Roman Invasion to the Present Day

Cammaerts, Emile

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
A house divided Catholics, Socialists, and Flemish nationalists in nineteenth-century Belgium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided Catholics, Socialists, and Flemish nationalists in nineteenth-century Belgium

Strikwerda, Carl

E-ISBN 9780847685271 ; E-ISBN 9780847685264

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Historical dictionary of Brussels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of Brussels

State, Paul F

E-ISBN 0810850753 ; E-ISBN 0810865556 ; E-ISBN 9780810850750 ; E-ISBN 9780810865556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Life of Hugo Grotius With Brief Minutes of the Civil, Ecclesiastical, and Literary History of the Netherlands

Butler, Charles

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Dynasty and piety: archduke albert (1598-1621) and habsburg political culture in an age of religious wars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynasty and piety: archduke albert (1598-1621) and habsburg political culture in an age of religious wars

Luc Duerloo

E-ISBN 9780754669043 ; E-ISBN 9781409443759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metamorphosis of a medieval city: Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-1390

Nicholas, David

ISBN: 0-803233-14-0 ; ISBN: 978-0803233-14-0

Toàn văn sẵn có

17
Habsburg communication in the Dutch revolt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habsburg communication in the Dutch revolt

Stensland, Monica

E-ISBN 9789048513772 ; E-ISBN 9789089644138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến2003  (1)
 3. 2004đến2004  (8)
 4. 2005đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Dutch  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...