skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

Usuanlele, Uyilawa ;Ibhawoh, Bonny;; Falola, Toyin (Editor) ; Heaton, Matthew M (Editor) ; Usuanlele, Uyilawa (Editor) ; Ibhawoh, Bonny (Editor)

African Histories and Modernities

ISBN: 9783319506296 ; ISBN: 3319506293 ; E-ISBN: 9783319506302 ; E-ISBN: 3319506307 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50630-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25

Buiteleir, Nora de

Series-ISSN: 1661-3252 ; ISBN10: 3034307314 ; ISBN13: 9783034307314 ; E-ISBN10: 3035304211 ; E-ISBN13: 9783035304213

Toàn văn không sẵn có

3
The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923

Prott, Volker

ISBN10: 0198777841 ; ISBN13: 9780198777847 ; E-ISBN10: 0191083542 ; E-ISBN13: 9780191083549

Toàn văn không sẵn có

4
Pam na fu Cymru - Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pam na fu Cymru - Methiant Cenedlaetholdeb Cymraeg

Brooks, Simon

ISBN: 9781783162338 ; E-ISBN: 9781783162345

Toàn văn sẵn có

5
Cultural heritage and human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural heritage and human rights

Helaine Silvernd D. Fairchild Ruggles

ISBN10: 0387713123 ; ISBN13: 9780387713120 ; E-ISBN10: 0387713131 ; E-ISBN13: 9780387713137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Christianity, Social Justice, and the Japanese American Incarceration during World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity, Social Justice, and the Japanese American Incarceration during World War II

Blankenship, Anne M.

E-ISBN: 9781469629223 ; E-ISBN: 1469629224

Toàn văn sẵn có

7
Modern Europe, 1789-Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Europe, 1789-Present

Briggs, Asa ; Clavin, Patricia

ISBN10: 0582772605 ; ISBN13: 9780582772601 ; E-ISBN10: 1315835649 ; E-ISBN13: 9781315835648

Toàn văn không sẵn có

8
The Roma Struggle for Compensation in Post-War Germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roma Struggle for Compensation in Post-War Germany

Von dem Knesebeck, Julia

ISBN10: 190739611X ; ISBN13: 9781907396113 ; E-ISBN10: 1907396462 ; E-ISBN13: 9781907396465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Russia a country study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia a country study

Curtis, Glenn E ; Library Of Congress. Federal Research Division

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Georgia, Thousands March In Support of Voting Rights.(National Desk)

Dewan, Shaila

The New York Times, August 7, 2005, p.A22(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

11
The Royal Minorities of Medieval and Early Modern England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Royal Minorities of Medieval and Early Modern England

Beem, Charles

E-ISBN: 9780230616189 E-ISBN: 0230616186 DOI: 10.1057/9780230616189 ISBN: 9780230608665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historic Documents of 2014

Press, Cq ;Kerrigan, Heather;; Kerrigan, Heather

ISBN: 9781483380520 ; E-ISBN: 9781483380506 ; DOI: 10.4135/9781483380506

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
European Identity and the Second World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity and the Second World War

Spiering, Menno; Wintle, Michael

E-ISBN: 9780230306943 E-ISBN: 0230306942 DOI: 10.1057/9780230306943 ISBN: 9780230273238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Imperial History and the Global Politics of Exclusion: Britain, 1880-1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial History and the Global Politics of Exclusion: Britain, 1880-1940

Behm, Amanda

ISBN: 978-1-137-54602-9 ; E-ISBN: 978-1-137-54850-4 ; DOI: 10.1057/978-1-137-54850-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Settler Colonialism and Land Rights in South Africa : Possession and Dispossession on the Orange River
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Settler Colonialism and Land Rights in South Africa : Possession and Dispossession on the Orange River

Cavanagh, Edward

E-ISBN: 9781137305770 E-ISBN: 1137305770 DOI: 10.1057/9781137305770 ISBN: 9781137305763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Kenyatta and Britain: An Account of Political Transformation, 1929-1963
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kenyatta and Britain: An Account of Political Transformation, 1929-1963

Maloba, W. O.

ISBN: 978-3-319-50894-8 ; E-ISBN: 978-3-319-50895-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-50895-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Protest beyond borders 5 contentious politics in Europe since 1945.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protest beyond borders 5 contentious politics in Europe since 1945.

Kouki, Hara ;Romanos, Eduardo;

E-ISBN 9781845457471 ; E-ISBN 9781845459956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The dark side of nation states ethnic cleansing in modern Europe (Studies on war and genocide, volume 19)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dark side of nation states ethnic cleansing in modern Europe (Studies on war and genocide, volume 19)

Ther, Philipp

E-ISBN 9781782383024 ; E-ISBN 9781782383031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
India and the Quest for One World : The Peacemakers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India and the Quest for One World : The Peacemakers

Bhagavan, Manu

E-ISBN: 9781137349835 E-ISBN: 1137349832 DOI: 10.1057/9781137349835 ISBN: 9781137349828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Memory and Theory in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and Theory in Eastern Europe

U. Blacker ; A. Etkind ; J. Fedor;; Blacker, Uilleam ; Etkind, Alexander ; Fedor, Julie

E-ISBN: 9781137322067 E-ISBN: 1137322063 DOI: 10.1057/9781137322067 ISBN: 9781137322050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (465)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (14)
 2. 1980đến1990  (12)
 3. 1991đến1999  (49)
 4. 2000đến2009  (290)
 5. Sau 2009  (463)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (818)
 2. German  (40)
 3. French  (5)
 4. Italian  (4)
 5. Hebrew  (3)
 6. Japanese  (2)
 7. Welsh  (1)
 8. Russian  (1)
 9. Greek  (1)
 10. Gothic  (1)
 11. Finnish  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beem, Charles
 2. Kerrigan, Heather
 3. Timmermann, Carsten
 4. Berger, Stefan
 5. Stone, Dan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...