skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Annan Humaniora xóa Tất cả các phiên bản Sau 2008 xóa Tất cả các phiên bản iG Library Premium Collection xóa Tất cả các phiên bản B - Philosophy. Psychology. Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Gendering Asia

ISBN: 9788791114656 ; ISBN: 9788776940195 ; ISBN: 8791114659 ; ISBN: 8776940195

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Fengshui in China: Geomantic Divination between State, Orthodoxy and Popular Religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fengshui in China: Geomantic Divination between State, Orthodoxy and Popular Religion

Bruun, Ole; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Man and Nature in Asia

ISBN: 9788791114793 ; ISBN: 9788791114571 ; ISBN: 8791114799 ; ISBN: 8791114578

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...