skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 915  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
America, religions and religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, religions and religion

Albanese Catherine L.

Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1992. - (200.973 ALB 1992) - ISBN0534164889 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Spiritual autobiography in early America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual autobiography in early America

Shea Daniel B.

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1988. - (277 SHE 1988) - ISBN0299116506 :;ISBN0299116549 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990. - (200.973 BUT 1990) - ISBN0-674-05600-0;ISBN0-674-05601-9

Truy cập trực tuyến

4
Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America

Marty Martin E.

New York, NY : Penguin Books, 1985, c1984. - (291.0973 MAR 1985) - ISBN0140082689 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Nature religion in America : from the Algonkian Indians to the New Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature religion in America : from the Algonkian Indians to the New Age

Albanese Catherine L.

Chicago : University of Chicago Press, 1990. - (200.973 ALB 1990) - ISBN0226011453 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
American Catholic religious thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Catholic religious thought

Carey Patrick W.

New York : Paulist Press, c1987. - (230 AME 1987) - ISBN0809128845 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
A history of American philosophy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of American philosophy

Schneider Herbert Wallace

New York : Columbia University Press, c1964 - New York : Columbia University Press, 1963 - (191 SCH 1964) - (191 SCH 1963) - ISBN0231026455

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The Puritan ordeal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puritan ordeal

Delbanco Andrew

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1989. - (285 DEL 1989) - ISBN0674740556 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture

Blumhofer Edith Waldvogel.

Urbana : University of Illinois Press, c1993. - (289.9 BLU 1993) - ISBN0252016483;ISBN0252062817 (pbk. : acid-free paper))

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Dictionary of Christianity in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Christianity in America

Reid Daniel G.; Linder Robert Dean; Shelley Bruce L; Stout Harry S

Downers Grove, Ill. : Intervarsity Press, c1990. - (277 DIC 1990) - ISBN083081776X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentalism and American culture : the shaping of twentieth century evangelicalism, 1870-1925

Marsden George M.

New York : Oxford University Press, 1980. - (277 MAR 1980) - ISBN0195027582

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Protestant, Catholic, Jew : an essay in American religious sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protestant, Catholic, Jew : an essay in American religious sociology

Herberg Will.

Chicago : University of Chicago Press, 1983, c1960. - (306.6 HER 1960) - ISBN0226327345 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
American Catholics : a history of the Roman Catholic community in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Catholics : a history of the Roman Catholic community in the United States

Hennesey James J.

Oxford ; New York : Oxford University Press, 1981. - (282 HEN 1981) - ISBN0195029461 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The Christian home in Victorian America, 1840-1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Christian home in Victorian America, 1840-1900

McDannell Colleen.

Bloomington : Indiana University Press, c1986. - (230 MCD 1986) - ISBN0253313767

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persons and places

Santayana George; Holzberger William G; Saatkamp Herman J

Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, c1986 - (191 SAN 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
A History of Christianity in the United States and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Christianity in the United States and Canada

Noll Mark A.

Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans, c1992. - (277 NOL 1992) - ISBN0802837034 (cloth);ISBN0802806511 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The restructuring of American religion : society and faith since World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The restructuring of American religion : society and faith since World War II

Wuthnow Robert.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1988. - (306.60973 WUT 1988) - ISBN0691077592 (alk. paper) :;ISBN0691073287 (jacket)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions

Hutchison William R.

Chicago : University of Chicago Press, 1987. - (266.02373 HUT 1987) - ISBN0226363090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Civil disobedience and moral law in nineteenth-century American philosophy,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil disobedience and moral law in nineteenth-century American philosophy,

Madden Edward H.

Seattle, : University of Washington Press , 1970 - (191 MAD 1970) - ISBN0295950706

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Politics and religion in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and religion in the United States

Corbett Michael; Hemeyer Julia Corbett

New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. - (322.10973 COR 2014) - ISBN9780415644624 (hbk);ISBN9780415644631 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 915  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (666)
 2. 1955đến1979  (64)
 3. 1980đến1992  (30)
 4. 1993đến2008  (59)
 5. Sau 2008  (94)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (848)
 2. Tạp chí  (67)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (335)
 2. French  (21)
 3. German  (17)
 4. Latin  (9)
 5. Spanish  (7)
 6. Italian  (3)
 7. Hebrew  (3)
 8. Portuguese  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Chinese  (2)
 11. Norwegian  (1)
 12. Arabic  (1)
 13. Japanese  (1)
 14. Greek  (1)
 15. Church Slavic  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Welsh  (1)
 18. Hindi  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Swedenborg, Emanuel
 2. Parker, Theodore
 3. Douglass, H. Paul
 4. Shea, John Gilmary
 5. Woolman, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...