skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
De statu Ecclesiae Evangelico-Reformatae in Transsilvania commentatio theologico-historica ...
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

De statu Ecclesiae Evangelico-Reformatae in Transsilvania commentatio theologico-historica ...

Salamon, József

Toàn văn sẵn có

2
The religious minorities in Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The religious minorities in Transylvania

Cornish, Louis Craig; Anglo-American Commission of 1924 to the Minority Churches of Transylvania

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the Protestant church in Hungary: from the beginning of the Reformation to 1850; with special reference to Transylvania

Bauhofer, János György; Merle D'Aubigné, J. H ; Craig, J.

ISBN: 0524051313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Hungarian  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...