skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion–Practical Theology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International religious freedom the rise of global intolerance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International religious freedom the rise of global intolerance.

Macguire, James P. ;Liverpool), David Alton (Prof. Lord Alton of ;Azbej, Tristan ;Bowman, Amanda C. ;Brownback, Sen Sam ;Hanson, Victor Davis ;Jenkins, Philip ;Kelly, Raymond W. ;Kiely, Fr. Benedict ;Mariani, Paul P.;

E-ISBN 9781498596961 ; E-ISBN 9781498596978

Toàn văn không sẵn có

2
The challenge of pluralism church and state in six democracies, third edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of pluralism church and state in six democracies, third edition

Soper, J. Christopher

E-ISBN 1442250429 ; E-ISBN 1442250437 ; E-ISBN 1442250445 ; E-ISBN 9781442250420 ; E-ISBN 9781442250437 ; E-ISBN 9781442250444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Varieties of religious establishment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of religious establishment

Winnifred Fallers Sullivan ; Lori G. Beaman

E-ISBN 9781409452416 ; E-ISBN 9781409452423 ; E-ISBN 9781472403612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
African American religious leaders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American religious leaders

Haskins, Jim

E-ISBN 9780470231425 ; E-ISBN 9780471736325

Toàn văn không sẵn có

5
Faith in action a handbook for activists advocates and allies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith in action a handbook for activists advocates and allies

The Faith in Action Writing Collective

E-ISBN 9781506432564 ; E-ISBN 9781506443355

Toàn văn sẵn có

6
Religion and the exercise of public authority
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and the exercise of public authority

Berger, Benjamin L. ;Moon, Richard;

E-ISBN 1509906487 ; E-ISBN 9781509906482 ; E-ISBN 9781849467155

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Insights from reading the Bible with the poor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights from reading the Bible with the poor

Hall, Crystal L

E-ISBN 1506402798 ; E-ISBN 9781506402789 ; E-ISBN 9781506402796

Toàn văn sẵn có

8
International Handbook of Protestant Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Handbook of Protestant Education

Jeynes, William ; Robinson, David W.

Series ISSN: 1874-0049 ; ISBN: 978-94-007-2386-3 ; E-ISBN: 978-94-007-2387-0 ; DOI: 10.1007/978-94-007-2387-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Christian faith, justice, and a politics of mercy the benevolent community
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian faith, justice, and a politics of mercy the benevolent community

Gilman, James E

E-ISBN 9780739186855

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Civilizing Missions : International Religious Agencies in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizing Missions : International Religious Agencies in China

Hirono, Miwa

E-ISBN: 9780230616493 E-ISBN: 0230616496 DOI: 10.1057/9780230616493 ISBN: 9780230608979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The ecclesial canopy : faith, hope, charity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecclesial canopy : faith, hope, charity

Martyn Percy

E-ISBN 9781409441199 ; E-ISBN 9781409441205 ; E-ISBN 9781409441212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Scottish Presbyterianism and Settler Colonial Politics: Empire of Dissent
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish Presbyterianism and Settler Colonial Politics: Empire of Dissent

Wallace, Valerie

ISBN: 978-3-319-70466-1 ; E-ISBN: 978-3-319-70467-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70467-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Episcopal appointments in England, c. 1214-1344 : from episcopal election to papal provison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Episcopal appointments in England, c. 1214-1344 : from episcopal election to papal provison

Katherine Harvey

E-ISBN 9781409456155 ; E-ISBN 9781472420305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Diasporic feminist theology ; asia and theopolitical imagination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diasporic feminist theology ; asia and theopolitical imagination

Kang, Namsoon

E-ISBN 9781451472981 ; E-ISBN 9781451489729

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Asylum-seeking, migration and church (Explorations in practical, pastoral and empirical theology)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum-seeking, migration and church (Explorations in practical, pastoral and empirical theology)

Susanna Snyder

E-ISBN 9781409422990 ; E-ISBN 9781409423003 ; E-ISBN 9781409423010 ; E-ISBN 9781409484011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Faith seeking action mission, social movements, and the church in motion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith seeking action mission, social movements, and the church in motion

Leffel, Gregory P

E-ISBN 0810858037 ; E-ISBN 9780810858039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The imposing preacher samuel de witt proctor and black public faith
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The imposing preacher samuel de witt proctor and black public faith

Bond, Adam L

E-ISBN 9780800699727 ; E-ISBN 9781451452242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Nations under God how churches use moral authority to influence policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations under God how churches use moral authority to influence policy

Grzymala-Busse, Anna Maria

E-ISBN 1400866456 ; E-ISBN 9780691164762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Deaf liberation theology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deaf liberation theology

Hannah Lewis

E-ISBN 9780754655244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Dissenting histories religious division and the politics of memory in eighteenth-century England.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissenting histories religious division and the politics of memory in eighteenth-century England.

Seed, John

E-ISBN 0748621512 ; E-ISBN 9780748621514 ; E-ISBN 9780748629480

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (63)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (29)
 2. 2007đến2009  (39)
 3. 2010đến2012  (47)
 4. 2013đến2016  (58)
 5. Sau 2016  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (192)
 2. German  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rohr, Richard
 2. Fulkerson, Mary Mcclintock
 3. Davies, Horton
 4. Bass, Richard
 5. Wallace, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...