skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion–Aesthetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The whites of their eyes the Tea Party's revolution and the battle over American history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The whites of their eyes the Tea Party's revolution and the battle over American history

Lepore, Jill

E-ISBN 0691153000 ; E-ISBN 1400839815 ; E-ISBN 9780691150277 ; E-ISBN 9780691153001 ; E-ISBN 9781400839810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
JFK and his enemies a portrait of power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JFK and his enemies a portrait of power

Whalen, Thomas J

E-ISBN 9781442213746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Deleuze and guattari aesthetics and politics (Political philosophy now).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deleuze and guattari aesthetics and politics (Political philosophy now).

Porter, Robert

E-ISBN 070832231X ; E-ISBN 9780708321591 ; E-ISBN 9780708322314

Toàn văn không sẵn có

4
Between two worlds Jean Price-Mars, Haiti, and Africa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds Jean Price-Mars, Haiti, and Africa.

Joseph, Celucien L. ;Saint Paul, Jean Eddy ;Mezilas, Glodel ;Delices, Patrick ;Traoré, Moussa ;Rodríguez-Miranda, Esther I. ;Jenkins, Tammie ;Alexander, William ;Mompoint, Myriam ;Mocombe, Paul C.;

E-ISBN 1498545769 ; E-ISBN 9781498545754 ; E-ISBN 9781498545761

Toàn văn không sẵn có

5
Dreams of happiness social art and the French Left, 1830-1850
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreams of happiness social art and the French Left, 1830-1850

Mcwilliam, Neil

E-ISBN 069103155X ; E-ISBN 9780691601502 ; E-ISBN 9781400887248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The politics of judgment aesthetics, identity, and political theory.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of judgment aesthetics, identity, and political theory.

Ferguson, Kennan

E-ISBN 0739100580 ; E-ISBN 0739120875 ; E-ISBN 9780739100585 ; E-ISBN 9780739120873

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Strategic Reinvention in Popular Culture : The Encore Impulse
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Reinvention in Popular Culture : The Encore Impulse

Pfefferman, Richard

E-ISBN: 9781137373199 E-ISBN: 1137373199 DOI: 10.1057/9781137373199 ISBN: 9781137373182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Coming to our senses affect and an order of things for global culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to our senses affect and an order of things for global culture

Reber, Dierdra

E-ISBN 9780231170529 ; E-ISBN 9780231540902

Toàn văn sẵn có

9
Human Creation between Reality and Illusion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Creation between Reality and Illusion

Tymieniecka, Anna-Teresa;; Tymieniecka, Anna-Teresa

ISBN: 978-1-4020-3577-7 ; E-ISBN: 978-1-4020-3578-4 ; DOI: 10.1007/1-4020-3578-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Women and comedy history, theory, practice.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and comedy history, theory, practice.

Dickinson, Peter ;Higgins, Anne ;St. Pierre, Paul Matthew ;Solomon, Diana ;Zwagerman, Sean ;Barreca, Regina ;Bratton, Jacky ;Bush-Bailey, Gilli ;Colletta, Lisa ;Gilbert, Joanne;

E-ISBN 9781611476439 ; E-ISBN 9781611476446 ; E-ISBN 9781683930723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Reading American Novels and Multicultural Aesthetics : Romancing the Postmodern Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading American Novels and Multicultural Aesthetics : Romancing the Postmodern Novel

Caton, Lou Freitas

E-ISBN: 9780230610286 E-ISBN: 0230610285 DOI: 10.1057/9780230610286 ISBN: 9781403984869

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Refl ections on aesthetic judgment and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refl ections on aesthetic judgment and other essays

Benjamin Tilghman

E-ISBN 9780754657071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The indispensable excess of the aesthetic evolution of sensibility in nature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The indispensable excess of the aesthetic evolution of sensibility in nature

Mandoki, Katya

E-ISBN 1498503071 ; E-ISBN 9781498503068 ; E-ISBN 9781498503075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2010  (3)
 3. 2011đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pfefferman, Richard
 2. Solomon, Diana
 3. Zwagerman, Sean
 4. Whalen, Thomas J
 5. Tymieniecka, Anna-Teresa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...