skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: German xóa Phân loại theo LCC: A - General works. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display

Levitt, Peggy

E-ISBN: 9780520961456 ; DOI: 10.1525/9780520961456

Toàn văn sẵn có

2
History and philosophy of the humanities an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and philosophy of the humanities an introduction

Leezenberg, Michiel

E-ISBN 9789048539338 ; E-ISBN 9789462987630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Exhibiting Europe in museums transnational networks, collections, narratives and representations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibiting Europe in museums transnational networks, collections, narratives and representations

Kaiser, Wolfram

E-ISBN 9781782382904 ; E-ISBN 9781782382911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. ASCA
  2. Krankenhagen, Stefan
  3. Leezenberg, M.
  4. Levitt, Peggy
  5. Kaiser, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...