skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: A - General works. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display

Karp Ivan; Lavine Steven; Rockefeller Foundation.

Washington : Smithsonian Institution Press, c1991. - (069 EXH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Working with Assumptions in International Development Program Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with Assumptions in International Development Program Evaluation

Nkwake, Apollo M

ISBN10: 1461447968 ; ISBN13: 9781461447962 ; E-ISBN10: 1461447976 ; E-ISBN13: 9781461447979

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Credibility, Validity, and Assumptions in Program Evaluation Methodology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Credibility, Validity, and Assumptions in Program Evaluation Methodology

Nkwake, Apollo M.

ISBN10: 3319190202 ; ISBN13: 9783319190204 ; E-ISBN10: 3319190210 ; E-ISBN13: 9783319190211

Truy cập trực tuyến

4
L'évaluation muséale: savoirs et savoir-faire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'évaluation muséale: savoirs et savoir-faire

Daignault, Lucie

ISBN: 9782760532946 ; ISBN: 2760532941

Truy cập trực tuyến

5
Cloud Computing: 4th International Conference, CloudComp 2013, Wuhan, China, October 17-19, 2013, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud Computing: 4th International Conference, CloudComp 2013, Wuhan, China, October 17-19, 2013, Revised Selected Papers

Leung, Victor C.M;;; Akan, Ozgur (Editor) ; Bellavista, Paolo (Editor) ; Cao, Jiannong (Editor) ; Coulson, Geoff (Editor) ; Dressler, Falko (Editor) ; Ferrari, Domenico (Editor) ; Gerla, Mario (Editor) ; Kobayashi, Hisashi (Editor) ; Palazzo, Sergio (Editor) ; Sahni, Sartaj (Editor) ; Shen, Xuemin (Sherman) (Editor) ; Stan, Mircea (Editor) ; Jia, Xiaohua (Editor) ; Zomaya, Albert (Editor) ; Leung, Victor C.M (Editor) ; Chen, Min (Editor)

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

ISBN: 9783319055053 ; ISBN: 3319055054 ; E-ISBN: 9783319055060 ; E-ISBN: 3319055062 ; DOI: 10.1007/978-3-319-05506-0

Truy cập trực tuyến

6
A history of UNESCO: Global actions and impacts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of UNESCO: Global actions and impacts

Duedahl, Poul;

ISBN: 9781137581181 ; ISBN: 1137581182

Truy cập trực tuyến

7
The Life of Learning. The Charles Homer Haskins Lectures of the American Council of Learned Societies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Life of Learning. The Charles Homer Haskins Lectures of the American Council of Learned Societies

Greenberg, Douglas, Ed ; Katz, Stanley N., Ed; American Council of Learned Societies, New York, Ny (Corporate Author)

ISBN: 0195083393 ; ISBN: 9780195083392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nkwake, A.M.
 2. Nkwake, Apollo M.
 3. Leung, V.C.M.
 4. Frede, Candace.
 5. Zomaya, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...