skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: A - General works. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Diplomacy of Culture : The Role of UNESCO in Sustaining Cultural Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Culture : The Role of UNESCO in Sustaining Cultural Diversity

Kozymka, Irena

E-ISBN: 9781137366269 E-ISBN: 1137366265 DOI: 10.1057/9781137366269 ISBN: 9781137366252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display

Karp Ivan; Lavine Steven; Rockefeller Foundation.

Washington : Smithsonian Institution Press, c1991. - (069 EXH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The French Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French Revolution

Frey, Linda ; Frey, Marsha

Series-ISSN: 1538-442X ; ISBN10: 0313321930 ; ISBN13: 9780313321931 ; E-ISBN10: 0313017085 ; E-ISBN13: 9780313017087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Political & literary essays: 3d series
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political & literary essays: 3d series

Cromer, Evelyn Baring

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume 2, Part 1, Slice 1

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punch, or the London Charivari, Volume 153, October 31, 1917

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blackwood's Edinburgh Magazine — Volume 53, No. 331, May, 1843

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punchinello, Volume 2, No. 30, October 22, 1870

Various

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Miscellanies (Vol. 3 of 3) Essay 1: On Popular Culture

Morley, John

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political and Literary essays, 1908-1913

Cromer, Evelyn Baring, Earl of

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Continental Monthly, Vol. 5, No. 3, March, 1864 Devoted to Literature and National Policy

Various

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punchinello, Volume 1, No. 03, April 16, 1870

Various

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction Volume 17, No. 492, June 4, 1831

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lippincott's Magazine of Popular Literature and Science Volume 11, No. 23, February, 1873

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punchinello, Volume 2, No. 36, December 3, 1870

Various

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ainslee's, Vol. 15, No. 6, July 1905

Various

Toàn văn sẵn có

17
Memoirs of Benjamin Franklin
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of Benjamin Franklin

Franklin, Benjamin

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Atlantic Monthly, Volume 04, No. 21, July, 1859

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lectures and Essays

Smith, Goldwin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Atlantic Monthly, Volume 09, No. 56, June, 1862

Various

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (3)
 2. 1991đến2003  (5)
 3. 2004đến2006  (36)
 4. 2007đến2010  (31)
 5. Sau 2010  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (91)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...