skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Yiddish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vẹgvạyzer fun di Ferynigtẹ Shtạatẹn far dem Idishen imigrant ̣
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vẹgvạyzer fun di Ferynigtẹ Shtạatẹn far dem Idishen imigrant ̣

Carr, John Foster; Connecticut Daughters of the American Revolution

---

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Yiddish poetry's encounter with Black America

Bachman, Merle Lyn

Shofar, Fall, 2002, Vol.21(1), p.3(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proletpen: America's rebel Yiddish poets

Glaser, Amelia ; Weintraub, David ; Craft, Dana

ISBN: 0-299208-00-1 ; ISBN: 978-0-299208-03-5

Toàn văn sẵn có

4
Czernowitz at 100 the first Yiddish language conference in historical perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czernowitz at 100 the first Yiddish language conference in historical perspective.

Fogel, Joshua A. ;Weiser, Keith ;Baker, Zachary ;Birnbaum, David ;Caplan, Marc ;Hoffman, Matthew ;Hollander, Philip ;Lipsky, Leye ;Margolis, Rebecca ;Mendelsohn, Ezra;

E-ISBN 0739140698 ; E-ISBN 9780739140697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (3)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...