skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 123  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỗ trợ xã hội đối với người cao tuổi tại địa bàn Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 609001

Trần Việt Long; Nguyễn Thị Kim Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017 - (362.63 TR-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) : Luận văn ThS. Khác: 6090

Đoàn Thị Huệ; Nguyễn Thị Thu Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (362.63 ĐO-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỗ trợ người khuyết tật vận động tiếp cận các công trình công cộng tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 60 90

Bùi Văn Lâm; Nguyễn Thanh Bình

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (362.43 BU-L 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103

Vũ Thị Minh Ngọc; Nguyễn Thị Thu Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (362.17 VU-N 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động công tác xã hội tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu : Luận văn ThS. 609001

Tạ Thị Hồng Phương; Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017 - (362.4 TA-P 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) : Luận văn ThS. Khác: 609001
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) : Luận văn ThS. Khác: 609001

Đoàn, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Hà; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đoàn, T. H. (2017). Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63458; 362.63 ĐO-H 2017 / 02050005240

Truy cập trực tuyến

7
Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại chùa Linh Sơn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 609001
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại chùa Linh Sơn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 609001

Đào, Thị Giang; Nguyễn, Tuấn Anh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đào, T. G. (2017). Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại chùa Linh Sơn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63694; 362.6 ĐA-G 2017 / 02050005347

Truy cập trực tuyến

8
Năng lực y tế cơ sở trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Thanh Hóa. : Nghiên cứu trường hợp tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Năng lực y tế cơ sở trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Thanh Hóa. : Nghiên cứu trường hợp tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103

Nguyễn, Thị Hoài An; Lê, Thị Quý; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, H. A. (2017). Năng lực y tế cơ sở trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Thanh Hóa. : Nghiên cứu trường hợp tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62310301; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63442; 306.461 NG-A 2017 / 02050005224

Truy cập trực tuyến

9
Vai trò của nhân viên công tác xã hội cấp cơ sở trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 6090
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhân viên công tác xã hội cấp cơ sở trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hà Nội : Luận văn ThS. Khác: 6090

Vũ, Thị Châm; Mai, Thị Kim Thanh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ, T. C. (2017). Vai trò của nhân viên công tác xã hội cấp cơ sở trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63308; 362.4 VU-C 2017 / 02050005108

Truy cập trực tuyến

10
Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quân sự: 608602
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quân sự: 608602

Vũ, Thị Thu; Nguyễn, Thị Kim Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ, T. T. (2017). Hoạt động trợ giúp thanh niên khuyết tật tại Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63535; 362.1 VU-T 2017 / 02050005287

Truy cập trực tuyến

11
Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Khác: 609001
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Khác: 609001

Ứng, Nhật Linh; Nguyễn, Thị Kim Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ứng, N. L. (2017). Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60900101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63568; 362.6 UN-L 2017 / 02050005301

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Xã hội học sức khỏe

Hoàng Bá Thịnh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2017 - (362.1 HO-T 2017)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện mô hình Công tác xã hội hỗ trợ trẻ tự kỷ thích nghi với quá trình hòa nhập tại trường tiểu học của trung tâm Hand in Hand : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nguyễn Hồi Loan người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (362.3 NG-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ sinh viên cai nghiện game online tại Trường Đại học Hải Dương : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Nguyễn Thị Thu Thủy; Phạm Thị Thu Hoa

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (362.2 NG-T 2015)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức y tế chương trình y tế quốc gia : dùng cho đào tạo cao đẳng y học

Hoàng Ngọc Chương

H. : Giáo dục, 2010 - (362.106 TOC 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Y học hạt nhân : sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Phan Sỹ An

H. : Y học, 2009 - (616.07 YHO 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truyền thông với người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội từ tháng 10/2012 đến tháng 7/2013) : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Nguyễn Thị Hiền Dịu; Mai Quỳnh Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (362.4 NG-D 2013)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Xã hội học : 60 90 01

Nguyễn Thị Quỳnh; Nguyễn Hải Hữu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (362.4 NG-Q 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường Đại học Thăng Long : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Phùng Thị Hà Thúy; Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (362.2 PH-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình trợ giúp người khuyết tật vận động tại Trung tâm Sống độc lập 42 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Phạm Thị Hương; Phạm Hữu Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (362.4 PH-H 2015)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 123  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (3)
 2. 1994đến2004  (3)
 3. 2005đến2009  (3)
 4. 2010đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (74)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (107)
 2. Sách  (10)
 3. Sáng chế  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Khmer  (1)
 2. cam  (1)
 3. English  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...