skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 584  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015

Nguyễn, Thiên Hương; Bùi, Thành Nam

Nguyễn, T. H. (2017). Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33979

Truy cập trực tuyến

2
Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015)

Trần, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thu Mỹ

Trần, Q. T. (2016). Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33974

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Philippines và Myanmar trước chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ (2009 – 2015) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Trần Quốc Tuấn; Nguyễn Thu Mỹ

H. : ĐHKHXH & NV, 2016 - (327.5910599 TR-T 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (1989 - 2009) : Luận án TS. Khu vực học và văn hoá học: 62 31 06

Lê Thị Thu Giang; Phạm Quang Minh

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (327.5905195 LE-G 2016)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Lê Minh Đông; Đặng Minh Đức

H. : ĐHKHXH & NV, 2016 - (327.5970517 LE-Đ 2016)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Ấn Độ - ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn Thiên Hương; Bùi Thành Nam

H. : ĐHKHXH & NV, 2017 - (327.54059 NG-H 2017)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh Đông Á giai đoạn 1991 - 2015 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Bùi Hải Yến; Trịnh Thị Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (327.59 BU-Y 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế đại cương

H. : CTQG, 2002 - (327 QUA 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toàn cầu hoá dưới những góc nhìn khác nhau : tiếng nói bè bạn

H. : CTQG, 2005 - (327 TOA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu mới về các nước Đông Á, Châu Á - Thái Bình Dương. Quyển 1, sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á, châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề liên quan

H., [2006] - (327.5 TAI(1) [2006])

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI : vấn đề, sự kiện và quan điểm

Trình Mưu; Vũ Quang Vinh

H. : LLCT, 2005 - (327 QUA 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ kinh tế và quan hệ quốc tế : Sách chuyên khảo

Nguyễn Thiết Sơn

H. : KHXH, 2004 - (337.73 NG-S 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1954 - 2000

Lê Đình Chỉnh

H. : CTQG, 2007 - (327.597 LE-C 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ 1997 đến 2006: thực trạng và triển vọng : Luận văn ThS Quốc tế học: 60 31 40

Hoàng Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Thu Mỹ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (327.59052 HO-H 2007)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ ASEAN - Trung Quốc từ 1997 đến nay: tình hình và triển vọng : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Bùi Thị Thu Lan; Nguyễn Thu Mỹ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2007 - (327.59051 BU-L 2007)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vê-nê-xu-ê-la những năm đầu thế kỷ XXI và quan hệ với Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Thị Khánh Vân; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.8709597 NG-V 2010)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Mỹ từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền : Luận văn ThS. Quốc tế học: 60 31 02 06

Ngô Tuấn Thắng; Nguyễn Huy Quý người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (327.51073 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 02 06

Vũ Hải Nam; Dương Văn Huy

H. : ĐHKHXH&NV , 2016 - (327.730599 VU-N 2016)

Truy cập trực tuyến

19
Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác

Lê, Linh Lan

Lê, L. L. (2005). Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T. 21, Số 2, tr. 27-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5583

Truy cập trực tuyến

20
Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014)

Nguyễn, Thị Kim Mai; Trần, Thị Phương Hoa

Nguyễn, T. K. M. (2015). Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10265

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 584  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (224)
 2. Trong mục lục thư viện (391)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (7)
 2. 1995đến2000  (13)
 3. 2001đến2006  (34)
 4. 2007đến2013  (160)
 5. Sau 2013  (368)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (464)
 2. Sách  (113)
 3. Bài báo  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...