skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương

Bộ Thương mại. Trung tâm Thông tin thương mại

H., 1994-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương

Bùi Xuân Lưu chủ biên; Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 MOT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

Phạm Mạnh Hiền; Phan Hữu Hạnh Hiệu đính

Tp. HCM. : Thống kê, 2005 - (380 PH-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đỗ Hữu Vinh Biên soạn

H. : LĐXH, 2006 - (382 HUO 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nền ngoại thương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thế Đạt

H. : Lao động, 1996 - (382.09597 TH-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 VU-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ thuật ngoại thương

Đoàn Thị Hồng Vân

H. : Thống kê, 2003 - (382 ĐO-V 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất nhập khẩu hàng hoá = International merchandise trade Vietnam 1999

H. : Thống kê, 2001 - (382 XUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài học doanh thương quốc tế

Nguyễn Thành Danh

H. : LĐXH, 2008 - (382 NG-D 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hoàng, Thị Hường; Nguyễn, Văn Nam

Hoàng, Thị Hường. (2005). Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15651

Truy cập trực tuyến

13
Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2004). Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00398; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062

Truy cập trực tuyến

14
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00902; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44198

Truy cập trực tuyến

15
Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Phùng, Thị Lan Hương; Hà, Văn Hội; Luận văn chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; ĐHQGHN - Khoa Kinh tế

Phùng, T. L. H. (2006). Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11983; 382 PH-H 2006 / V-L0/00902

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2004 - (382.09597 NG-T 2004)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

Hoàng Thị Hường; Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn

H. : TTĐTBDGVLLCT, 2005 - (382.09597 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam dưới triều Gia Long (1802-1891) : Đề tài NCKH. T2000-03

Lê Thị Kim Dung

H. : ĐHKHXH&NV, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động bảo lãnh trong ngoại thương tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Thị Lan Hương; Hà Văn Hội Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382 PH-H 2006)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương : sách chuyên khảo

Nguyễn Anh Tuấn

H. : LĐXH, 2006 - (382 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (11)
 2. 1997đến2001  (12)
 3. 2002đến2006  (32)
 4. 2007đến2012  (26)
 5. Sau 2012  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tiến
 2. Hà, Văn Hội
 3. Hà Văn Hội
 4. Trần Văn Chu
 5. Nguyễn, Văn Tiến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...