skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương

H. : ĐHQGHN, 2005 - (540 NG-L 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ học lượng tử

Nguyễn Xuân Hãn

H. : ĐHQGHN, 1998 - (530.12 NG-H 1998)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo chất đại cương

Lâm Ngọc Thiềm

H. : ĐHQGHN, 2007 - (541 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá keo

Trần Văn Nhân

H. : ĐHQGHN, 2004 - (541.345 TR-N 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá vô cơ

Trịnh Ngọc Châu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (546 TR-C 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ học lượng tử

Phạm Thúc Tuyền

H. : ĐHQGHN, 2007 - (530.12 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dân số - định cư môi trường

Nguyễn Đình Hòe

H. : ĐHQGHN, 2007 - (363.9 NG-H 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trường điện từ và truyền sóng

Phan Anh

H. : ĐHQGHN., 2002 - (537 PH-A 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Vũ Thanh Khiết

H. : ĐHQGHN, 2002 - (536.7 VU-K 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập cơ học lý thuyết

Đào Văn Dũng Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2005 - (531 BAI 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ : dùng cho học sinh chuyên Hoá, sinh viên cao đẳng - đại học chuyên ngành Hoá, giáo viên Hoá THPT

Triệu Quý Hùng; Đào Văn Ích Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0076 MOT 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (541 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở cơ học kỹ thuật : Cơ học lý thuyết trong kỹ thuật. Tập 2, Động lực học

Nguyễn Văn Khang

H. : ĐHQGHN, 2005 - (620.1 NG-K(2) 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Gas Engineering_ Production and Storage Mcgraw Hill Chemical Engineering Series

Donald L Katz; Robert L Lee

McGraw Hill Publishing Company; 1990 - (665.7 DON 1990)

Truy cập trực tuyến

19
Kỹ thuật nhiệt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải; Trần Thế Sơn

Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2015 - (621.402 BU-H 2015) - ISBN9786046706236

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ nghệ hoá học. Tập 2, Phần hữu cơ

Mukhơlenôp I.P.

H. : UBKHNN, 1958 - (660 MUK(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 3.220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1.632)
  2. Trong mục lục thư viện (3.005)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1970  (57)
  2. 1970đến1981  (107)
  3. 1982đến1994  (60)
  4. 1995đến2007  (711)
  5. Sau 2007  (2.381)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...