skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron và ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt người : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Thị Ngọc Hân; Ngô Quốc Tạo Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (006.4 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển các phương pháp và kỹ thuật xử lý chữ Nôm/Hán - Nôm, triển khai nhúng trong các thiết bị di động : Đề tài NCKH. QGTĐ.12.20

Nguyễn Ngọc Bình; Nguyễn Đình Việt; Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Phương Thái; Ngô Minh Thủy; Nguyễn Hoàng Anh; Trần Thị Hường; Nguyễn Tấn Cường; Lê Quang Minh; Phạm Văn Hưởng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ , 2015 - (006.35 NG-B 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng Nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động

Phạm Hữu Đức Dục

H. : KHKT, 2009 - (629.8 PH-D 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu

Trần Đức Minh; Lê Hải Khôi Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (006.32 TR-M 2002)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận dạng tiếng nói trên cơ sở mạng Nơron nhân tạo

Hồ Văn Hương; Nguyễn Quang Hoan Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2005 - (621.3821 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron RBF và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Hoàng Tiến Dũng; Hoàng Xuân Huấn Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (004.65 HO-D 2006)

Truy cập trực tuyến

7
Neural Networks For Intelligent Signal Processing
Neural Networks For Intelligent Signal Processing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural Networks For Intelligent Signal Processing

River Edge, NJ : World Scientific, c2003. - (006.3 ZAK 2003) - ISBN981-238-305-0;ISBN9786611947873;ISBN1-281-94787-3;ISBN981-279-685-1

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Extraction of Tree Adjoining Grammars from a Treebank for Vietnamese

Le-Hong, Phuong ; Nguyen, Thi Minh Huyen ; Nguyen, Phuong Thai ; Phan, Thi Ha

Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science and Technology, Vietnam, 20 October 2010, Vol.26(2), pp.153-171

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...