skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng

Trần, Thị Thúy Quỳnh; Trịnh, Anh Vũ; Trần, Minh Tuấn; Phan, Anh

11 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13001

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ca trú : the music of North Vietnam

Hòa, Nguyên Thúy ; Hoài, Thanh ; Mui, Nguyên Van ; Tiên, Nguyên Mnh; Ensemble Ca Trú Thái Há de Hánói (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...