skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường học tập và thành tích của học sinh Việt Nam trong Pisa 2012 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Hoàng Thị Mỹ Dung; Hoàng Thị Xuân Hoa; Programme for International Student Assessment. (PISA)

H. : Viện Đảm Chất lượng giáo dục , 2016 - (372.262 HO-D 2016)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Bonsai, tree form and rock work in garden]

Do Hiep

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

СОЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ МЕЖДУ МИКРОИСТОРИЯТА И ГЛОБАЛНАТА ИСТОРИЯ

Kocka, Jürgen

Поредица »Софийски диалози«, 2010, Issue I, pp.31-45

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu mo hinh canh tac tren dat doc nham bao ve dat va luu giu mot so nguon gen ban dia tai huyen Trung Khanh, Cao Bang
To study stable cultivation model on sloping land in order to protect the soil and maintain indigenous gene source in Trungkhanh district - Caobang province

Dang Tho Loc ; Phan Xuan Quy

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2004, Issue no4, pp.547-548

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reasons of lodging and lodging resistance methods for direct seeding rice

Tong Khiem ; Vu Tuyen Hoang

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1995, Issue no.2, Issue 2, pp.68-69

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thanh phan benh hai chinh tren bap cai, cai bong, ca chua, ot, ca tim va anh huong cua mot so ky thuat canh tac den muc do benh hai o vung rau TP Ho Chi Minh
Main diseases on cabbage, cauliflower, tomato, chili, and eggplant and effect of culture practices to severity of some common diseases in Ho Chi Minh city vegetable areas

Mai Thi Vinh ; Pham Van Bien

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 2000, Issue no. 7, Issue 7, pp.313-314

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Results of research and trial on hybrid maize LVN-10

Tran Hong Uy ; Phan Xuan Hao ; Nguyen Huu Phuc ; Nguyen Van Cuong ; Dang Ngoc Ha ; Nguyen Van Thuong

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1994, Issue no.12, Issue 12, pp.447-449

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary remarks on the Japanese technology of intensive farming of rice

Nguyen Nhu Mai

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1993, Issue no.8, Issue 8, pp.318-319

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ket qua nghien cuu su dung cu giong nho va sieu nho trong san xuat giong khoai tay
[Results of research on using mini- and micro-tubers in production of seed potatoes]

Hoang Thi Hien ; Le Thi Thuy ; Pham Xuan Tung

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1997, Issue no.2, Issue 2, pp.55-57

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Soybean-cultivation techniques and product processing]

Pham Van Thieu

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The technique of growing great burdock

Pham Van Hong

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1994, Issue no.1, Issue 1, pp.37-38

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Fresh vegetable cultivation techniques]

Tran Khac Thi

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Cultivation techniques of new high-yielding corn varieties]

Truong Van Dich ; Pham Dong Quang ; Pham Thi Tai

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Cultivation techniques of new high-yielding crop varieties]

National Centre Of Variety Evaluation And Seed Certification, Hanoi (Viet Nam)

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Traditional rice cultural practices and new techniques]

Nguyen Huu Nghia

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Ananas cultivation techniques]

Tran The Tuc ; Vu Manh Hai

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Cultivation and processing techniques for export vegetables]

Tran Khac Thi ; Nguyen Cong Hoan

Toàn văn không sẵn có

18
Vai Tro Cua Phu Huynh Viet Nam Tai Hoc Duong Hoa Ky. The Role of Vietnamese Parents in American Schools
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai Tro Cua Phu Huynh Viet Nam Tai Hoc Duong Hoa Ky. The Role of Vietnamese Parents in American Schools

Thuy, Vuong G

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu mot so bien phap ky thuat bao chum qua cho giong nho an tuoi NH01-48
Research on the method of suitable grape bunch wrapping on the NH01 - 48 grape variety

Le Quang Quyen ; Le Cong Nong ; Duong Xuan Dieu ; Dinh Quang Tuyen ; Ngo Hong Binh

Ket qua Nghien cuu Khoa hoc Cong nghe ve Rau, Hoa, Qua va Dau Tam To.- Hanoi: Nong Nghiep, 2006.- p.254-259, pp.254-259

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu bien phap ky thuat tham canh tang nang suat nhan trai vu tai Hung Yen
Study on intensive cultural practices to increase yield of off - season longan in Hungyen

Hoang Chung Lam

Ket qua Nghien cuu Khoa hoc Cong nghe ve Rau, Hoa, Qua va Dau Tam To.- Hanoi: Nong Nghiep, 2006.- p.222-228, pp.222-228

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (4)
 2. 1981đến1989  (4)
 3. 1990đến1992  (3)
 4. 1993đến1996  (13)
 5. Sau 1996  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Portuguese  (1)
 3. Chinese  (1)
 4. French  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoang Chung Lam
 2. Vu Manh Hai
 3. Chicago Board of Education, Il
 4. Tran Khac Thi
 5. Rochester Public Schools, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...