skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Lê Thị Huyền Trang; Nguyễn MInh Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (658.3 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức kinh doanh của nông dân huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Trí Công; Đỗ Minh Cương

H. : ĐHKT , 2015 - (658.4063 NG-C 2015)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Hà My; Đỗ Minh Cương

H. : ĐHKT , 2016 - (658.4 HA-M 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hoá kinh doanh những góc nhìn

Nguyễn Công Thắng Chủ biên; Trần Hữu Quang Chủ biên

Tp. HCM : Trẻ, 2007 - (658.4 VAN 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hiện trách nhiệm xã hội tại Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Hoàng Minh Hiền; Đỗ Minh Cương

H. : ĐHKT, 2015 - (658.4 HO-H 2015)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng khách hàng tại Công ty Cổ phần TMT : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Hoàng Thị Linh; Phạm Ngọc Thanh

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (658.4 HO-L 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công = the ABC's of building a business team that wins

Singer Blair; Thiên Kim

Tp.HCM. : Nxb.Trẻ, 2012 - (658.4 SIN 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đỗ Minh Cương
  2. Nguyễn Trí Công
  3. Hà My
  4. Singer Blair
  5. Nguyễn Minh Phương

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...