skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21

Quách, Thiêm; Nguyễn, Xuân Cường

Quách, T. (2015). Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9480

Truy cập trực tuyến

2
RESEARCH ARTICLES Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESEARCH ARTICLES Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration

Carlyle A, Thayer

Thayer, C. A. (2015). Socialist Camp to Proactive International Integration. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 1, No 3 (2015) 194-214; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64724

Truy cập trực tuyến

3
Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56

Trần, Thị Thúy Hà; Phạm, Quang Minh

Trần, T. T. H. (2010). Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01981; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35657

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...