skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

2
Using the reduced La(Co,Cu)O3 nanoperovskites as catalyst precursors for CO hydrogenation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using the reduced La(Co,Cu)O3 nanoperovskites as catalyst precursors for CO hydrogenation

Nguyen, Tien Thao; Ngo, Thi Thuan; Kaliaguine, Serge

p. 112-122; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4764

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong ðất và nýớc týới của các vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội
Study on accumulation of heavy metals in soil and irrigation water at outskirts area of Hanoi city

Nguyen Xuan Hai; Ngo Thi Lan Phuong

Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon, 2009, Issue No9, pp.26 - 31

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anh huong cua mot so kim loai nang trong moi truong nuoc len sinh truong cua loai tom su (penaeus monodon)
Effects of some heavy metals in aquatic environment on the growth of grass shrimp

Le Huy Ba ; Luu Quoc Dung

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2002, Issue no.2, Issue 2, pp.133-135

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

5
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KEO DÁN KIM LOẠI TRÊN CƠ SỞ POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KEO DÁN KIM LOẠI TRÊN CƠ SỞ POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG

Phạm, Hồng Đức; Phạm, Quang Trung; Nguyễn, Minh Ngọc

Phạm, H. Đ. (2015). Chế tạo và nghiên cứu tính chất keo dán kim loại trên cơ sở polibismaleimit tinh thể lỏng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13841

Truy cập trực tuyến

6
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.

Vũ, Lê Vân; Nguyễn, Minh Hải; Nguyễn, Trọng Uyển

Vũ, L. V. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11805

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae

Nguyễn, Thị Hà; Đỗ, Thị Cẩm Vân; Lê, Thị Thu Yến

tr. 99-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5677

Truy cập trực tuyến

8
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin

Nguyễn, Hữu Cương; Trịnh, Ngọc Châu

Nguyễn, H. C. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13638

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Phạm, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thanh Tùng

Phạm, T. T. T. (2016). Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11323

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh

Phạm, V. A. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13834

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Trần, Đình Trinh; Nguyễn, Thị Thúy Mến

Trần, Đ. T., Ngueeynx, T. T. M. (2019). Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 1 (2019) 1-10; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64601; https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4783

Truy cập trực tuyến

12
Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)

Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Sửu

Nguyễn, T. T. H. (2014). Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14143

Truy cập trực tuyến

13
Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12

Triệu, Lệ Quỳnh; Nguyễn, Đức Dũng

Triệu, Lệ Quỳnh. (2016). Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17175

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phan tich khao sat dau va mot so kim loai nang tren vung dat trong lua chiu anh huong nuoc thai cong nghiep va do thi thanh pho Ho Chi Minh
Survey analysis on oil and some heavy metals in rice growing areas affected by industrial and city waste water in Ho Chi Minh City

Nguyen Ngoc Quynh ; Le Huy Ba

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2002, Issue no.4, Issue 4, pp.311-312

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dieu tra, xac dinh anh huong cua viec su dung phan chuong co nguon goc tu thuc an den ham luong mot so kim loai nang trong dat va trong cac loai rau an la pho bien tai TP Ho Chi Minh va TP Bien Hoa
Survey and determination on the effects of condensing food manure to the accumulation of some heavy metals in soils and vegetables in Ho Chi Minh city and Bien Hoa city

Huynh Thanh Hung

Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Nghiep, 2000, Issue no.2, Issue 2, pp.19-23

Toàn văn không sẵn có

16
Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng

Lê, Thị Trinh

Lê, T. T. (2017). Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích cửa sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 112-119; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60788

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá một số tính chất hoá lý của Xylanaza ở chủng nấm Aspegilus Niger DSM 1957 trên dịch tinh sạch sơ bộ
Purification and biophysical characterization of enzim xylanaza from aspergilus niger DSM 1957

Do Thi Tuyen; Dam Thi Hong; Quyen Dinh Thi

Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon, 2009, Issue No 1

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu ham luong kim loai nang trong bun day, trong nuoc va trong mot so loai rau thuy sinh (ngo sen, rau muong, rau nguc, keo neo) tai cac khu vuc ven thanh pho Ho Chi Minh
Metal concentrations in bottom mud, water and aquatic plants (ipomea aquatica, nelumbium nelumbo, neptunia oleratea and limnocharis flava)grown in Ho Chi Minh city's peri- urban water bodies recelving wastewaters

Bui Cach Tuyen

Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Nghiep, 2000, Issue no.2, Issue 2, pp.8-14

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xac dinh ty dien cua chat cai tao dat
To determine surface area of soil detoxicant "SORBEKS"

Kireicheva L.V. ; Zakharop S.I. ; Nguyen Xuan Hai

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1996, Issue no.4, Issue 4, pp.171-172

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical hazards in pork and health risk: A review ; Vietnam Journal of Public Health

Tran Thi Tuyet Hanh ; Nguyen Thi Minh Duc ; Pham Duc Phuc ; Chu Van Tuat ; Hung Nguyen-Viet

2015

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2001  (4)
 3. 2002đến2008  (3)
 4. 2009đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Arabic  (1)
 4. Italian  (1)
 5. Hindi  (1)
 6. German  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Spanish  (1)
 11. Finnish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm, Thị Thu Trang
 2. Kaliaguine, Serge
 3. Ha, K.
 4. Wang, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...