skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Trịnh, Lê Hùng; Bạch, Quang Dũng

8 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12996

Truy cập trực tuyến

2
Using the reduced La(Co,Cu)O3 nanoperovskites as catalyst precursors for CO hydrogenation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using the reduced La(Co,Cu)O3 nanoperovskites as catalyst precursors for CO hydrogenation

Nguyen, Tien Thao; Ngo, Thi Thuan; Kaliaguine, Serge

p. 112-122; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4764

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong ðất và nýớc týới của các vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội
Study on accumulation of heavy metals in soil and irrigation water at outskirts area of Hanoi city

Nguyen Xuan Hai; Ngo Thi Lan Phuong

Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon, 2009, Issue No9, pp.26 - 31

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anh huong cua mot so kim loai nang trong moi truong nuoc len sinh truong cua loai tom su (penaeus monodon)
Effects of some heavy metals in aquatic environment on the growth of grass shrimp

Le Huy Ba ; Luu Quoc Dung

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2002, Issue no.2, Issue 2, pp.133-135

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

5
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.

Vũ, Lê Vân; Nguyễn, Minh Hải; Nguyễn, Trọng Uyển

Vũ, L. V. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11805

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+, Zn2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae

Nguyễn, Thị Hà; Đỗ, Thị Cẩm Vân; Lê, Thị Thu Yến

tr. 99-106; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5677

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh

Phạm, V. A. (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13834

Truy cập trực tuyến

8
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin

Nguyễn, Hữu Cương; Trịnh, Ngọc Châu

Nguyễn, H. C. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13638

Truy cập trực tuyến

9
Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12)

Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Sửu

Nguyễn, T. T. H. (2014). Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (Chương Sắt và một số kim loại quan trọng – Hóa học 12). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14143

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phan tich khao sat dau va mot so kim loai nang tren vung dat trong lua chiu anh huong nuoc thai cong nghiep va do thi thanh pho Ho Chi Minh
Survey analysis on oil and some heavy metals in rice growing areas affected by industrial and city waste water in Ho Chi Minh City

Nguyen Ngoc Quynh ; Le Huy Ba

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2002, Issue no.4, Issue 4, pp.311-312

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dieu tra, xac dinh anh huong cua viec su dung phan chuong co nguon goc tu thuc an den ham luong mot so kim loai nang trong dat va trong cac loai rau an la pho bien tai TP Ho Chi Minh va TP Bien Hoa
Survey and determination on the effects of condensing food manure to the accumulation of some heavy metals in soils and vegetables in Ho Chi Minh city and Bien Hoa city

Huynh Thanh Hung

Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Nghiep, 2000, Issue no.2, Issue 2, pp.19-23

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá một số tính chất hoá lý của Xylanaza ở chủng nấm Aspegilus Niger DSM 1957 trên dịch tinh sạch sơ bộ
Purification and biophysical characterization of enzim xylanaza from aspergilus niger DSM 1957

Do Thi Tuyen; Dam Thi Hong; Quyen Dinh Thi

Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon, 2009, Issue No 1

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu ham luong kim loai nang trong bun day, trong nuoc va trong mot so loai rau thuy sinh (ngo sen, rau muong, rau nguc, keo neo) tai cac khu vuc ven thanh pho Ho Chi Minh
Metal concentrations in bottom mud, water and aquatic plants (ipomea aquatica, nelumbium nelumbo, neptunia oleratea and limnocharis flava)grown in Ho Chi Minh city's peri- urban water bodies recelving wastewaters

Bui Cach Tuyen

Khoa Hoc Ky Thuat Nong Lam Nghiep, 2000, Issue no.2, Issue 2, pp.8-14

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xac dinh ty dien cua chat cai tao dat
To determine surface area of soil detoxicant "SORBEKS"

Kireicheva L.V. ; Zakharop S.I. ; Nguyen Xuan Hai

Nong Nghiep Cong Nghiep Thuc Pham, 1996, Issue no.4, Issue 4, pp.171-172

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical hazards in pork and health risk: A review ; Vietnam Journal of Public Health

Tran Thi Tuyet Hanh ; Nguyen Thi Minh Duc ; Pham Duc Phuc ; Chu Van Tuat ; Hung Nguyen-Viet

2015

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic properties of zeolites containing REE in the cracking reaction

Tran, T.P. ; Ho, S.T.

Hoa Hoc, 1981, Vol.19(4)

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canh bao o nhiem chat luong moi truong dat ven do do anh huong cua chat thai cong nghiep do thi va sinh hoat
A warning of soil contamination in peri-urban area as affected by industrial activities and city waste

Pham Quang Ha ; Tran Thi Tam ; Vo Dinh Quang ; Nguyen Thi Hien

Nong Nghiep Va Phat Trien Nong Thon, 2001, Issue no.6, Issue 6, pp.363-364

ISSN: 0866-7020

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghien cuu xay dung tieu chuan nen chat luong moi truong dat Viet Nam. Mot so nhom dat chinh
Study to establishing the Vietnamese soil environment quality. Results for some main soil groups

Pham Quang Ha

Ky yeu Hoi nghi Tong ket Khoa hoc va Cong nghe Nong nghiep 2001-2005.- Hanoi: Nong Nghiep, 2006.- p.124-135, pp.124-135

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sechzig Jahre weltweiter Entwicklung in der Grundwasseranreicherung ; Soixante ans de progrès mondiaux d’une recharge maîtrisée des aquifères ; Sesenta años de progreso mundial en la gestión de la recarga de acuíferos ; ستون عاما من الجهود في التغذية تحكم فيها لطبقاتُالم المياه الجوفية علي الصعيد العالمي ; 六十年全球可管理的含水层补给进展 ; Zestig jaar wereldwijde vooruitgang in kunstmatige infiltratie ; Kuusikymmentä vuotta globaalia tekopohjaveden tuotantoa ; प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण में वैश्विक प्रगति के साठ साल ; Sessanta anni di progressi a livello globale nella ricarica delle falde acquifere in condizioni controllate ; 대수층 함양관리의 60년간 세계적 진보 ; Sessenta anos de progressos globais em recarga gerenciada de aquíferos ; Sáu mười năm tiến bộ toàn cầu trong quản lý bổ cập tầng chứa nước
Sixty years of global progress in managed aquifer recharge

Dillon, P. ; Stuyfzand, P. ; Grischek, T. ; Lluria, M. ; Pyne, R. ; Jain, R. ; Bear, J. ; Schwarz, J. ; Wang, W. ; Fernandez, E. ; Stefan, C. ; Pettenati, M. ; Gun, J. ; Sprenger, C. ; Massmann, G. ; Scanlon, B. ; Xanke, J. ; Jokela, P. ; Zheng, Y. ; Rossetto, R. ; Shamrukh, M. ; Pavelic, P. ; Murray, E. ; Ross, A. ; Bonilla Valverde, J. ; Palma Nava, A. ; Ansems, N. ; Posavec, K. ; Ha, K. ; Martin, R. ; Sapiano, M.

Hydrogeology Journal, 2019, Vol.27(1), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-018-1841-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2001  (3)
 3. 2002đến2008  (3)
 4. 2009đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Arabic  (1)
 4. Italian  (1)
 5. Hindi  (1)
 6. German  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Spanish  (1)
 11. Finnish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Le Huy Ba
 2. Kaliaguine, Serge
 3. Wang, W
 4. Ross, A
 5. Vũ, Lê Vân

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...