skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diện
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diện

Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng; Vũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6143

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe (II), khử NO3- Tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe (II), khử NO3- Tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam

Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng

Nguyễn, Thị Tuyền, Đinh, Thúy Hằng. (2009). Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe (II), khử NO3- Tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học 7(3); 1811-4989; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11578

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...