skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stateless in Shangri-La minority rights, citizenship, and belonging in Bhutan

Ferraro, Matthew F.

Stanford Journal of International Law, Summer, 2012, Vol.48(2), p.405(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-5082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.

Trịnh, Thị Lành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16665

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling back minority rights? The debate about China's ethnic policies

Sautman, Barry

Stanford Journal of International Law, Wntr, 2010, Vol.46(1), p.51(70) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-5082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quyền của người dân tộc thiểu số theo quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyền của người dân tộc thiểu số theo quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam

Lê, Xuân Trình

113 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5120

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing Minority Rights and Gender Justice: The Impact of Protecting Multiculturalism on Women's Rights in India

Jain, Pratibha

DOI: 10.15779/Z389S7R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodating Linguistic Difference: Five Normative Models of Language Rights

Arzoz, Xabier

European Constitutional Law Review, 2010, Vol.6(1), pp.102-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-0196 ; E-ISSN: 1744-5515 ; DOI: 10.1017/S1574019610100066

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in the Czechoslovak state

Broz, Aleš

Foreign affairs, 1927, pp.158-160

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Group report

Minority Rights Group

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National minority rights, the law of socialism

Aczél, György

The new Hungarian quarterly, 1984, pp. 6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-5390

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are there any minority rights? Equality and minority

Bragyova, András

Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie : ARSP, 1994, pp.489-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2343

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first amendment and minority rights

Clark, Tom C

The University of Chicago law review, 1969, Vol.36(2), pp. 257-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in contemporary international law

Rechetov, Y. M

Revue hellénique de droit international, 1978, pp. 154-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3256

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cumulative Voting: The Value of Minority Shareholder Voting Rights

Bhagat, Sanjai ; Brickley, James A.

The Journal of Law and Economics, 01 October 1984, Vol.27(2), pp.339-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222186 ; E-ISSN: 15375285 ; DOI: 10.1086/467069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in a nation-state the Nixon administrationʹs campaign against Arab-Americans

Hagopian, Elaine

Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict, 1976, Vol.5(1), pp. 97-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919x

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights and self-determination

Whitaker, Ben

Human rights and American foreign policy, pp. 63-77

ISSN: ; ISBN: 0-268-01071-4

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The protection of minority rights in Africa

Breytenbach, W. J

Intergroup accomodation in plural societies : a selection of conference papers with special reference to the Republic of South Africa, pp. 265-298

ISSN: ; ISBN: 0-333-25688-3

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional solutions for the racial- linguistic crisis in French-Canada the Royal Commission on the French Language and Minority Rights in Québec

Mcwhinney, Edward

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 1974, pp. 489-504

ISSN: 0075-2517

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language regimes, minority language rights and international legal issues the case of Quebec anglophones

Green, William

Syracuse journal of international law and commerce, 1999, pp. 267-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-0709

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of development-induced internally displaced persons under the African Charter: the case of the Endorois community of Northern Kenya

Juma, Laurence

The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 1 July 2013, Vol.46(2), pp.211-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104051

Toàn văn sẵn có

20
International Guarantees of minority rights Procedure of the Council of the League of Nations in theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Guarantees of minority rights Procedure of the Council of the League of Nations in theory and practice

Stone, Julius; League Of Nations In Theory And Practice

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.664)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.916)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (147)
 2. 1960đến1973  (796)
 3. 1974đến1987  (1.290)
 4. 1988đến2002  (286)
 5. Sau 2002  (784)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.211)
 2. German  (81)
 3. French  (27)
 4. Spanish  (5)
 5. Italian  (3)
 6. Portuguese  (3)
 7. Chinese  (2)
 8. Dutch  (2)
 9. Hungarian  (1)
 10. Swedish  (1)
 11. Hindi  (1)
 12. Slovenian  (1)
 13. Byelorussian  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Croatian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bates, Timothy
 2. Pomper, Gerald
 3. Gupta, Anirudha
 4. Schlesinger, Rudolf
 5. Obiakor, Festus E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...