skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.001  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Huỳnh, Thanh Thi

150 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7087

Truy cập trực tuyến

2
Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Nguyễn, Thế Tùng

63 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7302

Truy cập trực tuyến

3
Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX

Lê, Thanh Thúy

111 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9659

Truy cập trực tuyến

4
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Subcommittee No 1 Of The Committee On The Judiciary, House Of Representatives, 90. Congr. , 2. Sess

Toàn văn không sẵn có

5
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

U. S. Senate

Toàn văn không sẵn có

6
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

House Of Representatives

Toàn văn không sẵn có

7
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

House Of Representatives

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Cheetham, Juliet

Trends in British society since 1900 : a guide to the changing social structure of Britain, pp. 451-508

ISSN: ; ISBN: 0-333-10549-4

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive immigration reform(s): immigration regulation beyond our borders

Elias, Stella Burch

The Yale Journal of International Law, Wntr, 2014, Vol.39(1), p.37-86

ISSN: 0889-7743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration nation

Jacoby, Tamar

Foreign affairs, 2006, Vol.85(6), pp.50-65

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Trade

Leitão, Nuno Carlos ; Dima, Bogdan ; Dima (Cristea), Stefana

Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 01 January 2012, Vol.25(1), p.110-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1331-677X ; E-ISSN: 1848-9664 ; DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517498

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinating U.S. law on immigration and human trafficking: lifting the lamp to victims

Loftus, Britta S.

Columbia Human Rights Law Review, Fall, 2011, Vol.43(1), p.143-214

ISSN: 0090-7944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tipping Points

Yankelovich, Daniel

Foreign Affairs, May/Jun 2006, Vol.85(3), p.115

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20031972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Exile and Trauma: Working Through Arrested Moments in Beth Escudé i Gallès's "Memoria fotográfica" and Itziar Pascual's "Varadas"

Difrancesco, Maria

Letras Femeninas, 1 July 2011, Vol.37(1), pp.155-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02774356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Stuck in the middle’: Waiting and uncertainty in immigration detention

Turnbull, Sarah

Time & Society, March 2016, Vol.25(1), pp.61-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-463X ; E-ISSN: 1461-7463 ; DOI: 10.1177/0961463X15604518

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Immigration Reform and Education: Demystifying Mythologies about Latina/o Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Reform and Education: Demystifying Mythologies about Latina/o Students

Martinez, James ; Unterreiner, Ann ; Aragon, Antonette ; Kellerman, Phillip

Multicultural Learning and Teaching, 2016, Vol.11(1), p.29-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2194-654X ; DOI: 10.1515/mlt-2013-0014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When legal worlds collide: an exploration of what happens when EU free movement law meets UK immigration law

Shaw, Jo ; Miller, Nina

European Law Review, April, 2013, Vol.38(2), p.137-166

ISSN: 0307-5400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to migrate as a human right: the current Argentine immigration law

Hines, Barbara

Cornell International Law Journal, Fall, 2010, Vol.43(3), p.471-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les conséquences économiques de l'immigration en Europe en période de crise

Fromentin, Vincent

Revue de l'Union Européenne, 2011, pp. 216-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-2616

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration und Immigration als politisches, wirtschaftliches und soziales Problem in Russland

Gumpel, Werner

Zeitschrift für Politik, 1 September 2012, Vol.59(3), pp.282-295

ISSN: 00443360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.001  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.619)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.924)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (398)
 2. 1960đến1974  (1.108)
 3. 1975đến1989  (1.648)
 4. 1990đến2005  (273)
 5. Sau 2005  (565)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.967)
 2. German  (102)
 3. French  (78)
 4. Spanish  (12)
 5. Croatian  (10)
 6. Russian  (9)
 7. Slavic (Other)  (6)
 8. Italian  (5)
 9. Portuguese  (5)
 10. Bosnian  (4)
 11. Swedish  (3)
 12. Czech  (3)
 13. Polish  (1)
 14. Arabic  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Keely, Charles B.
 2. Portes, Alejandro
 3. Boyd, Monica
 4. Greenwood, M J
 5. Pope, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...