skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.764  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq

Lại, Diệu Kiều Phương

81 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10839

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuban diplomacy

Monroe, Juan Sánchez

Megatrend revija, 2013, Vol.10(1), pp. 245-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1820-3159

Toàn văn không sẵn có

4
Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay

Trần, Thị Thu Hà

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58665

Truy cập trực tuyến

5
Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014

Ngô, Minh Thảo

135 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10846

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and the war on terrorism

Peterson, Peter G

Foreign affairs, 2002, Vol.81(5), pp.74-94

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
THE DIPLOMACY OF UNIVERSAL JURISDICTION: THE POLITICAL BRANCHES AND THE TRANSNATIONAL PROSECUTION OF INTERNATIONAL CRIMES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DIPLOMACY OF UNIVERSAL JURISDICTION: THE POLITICAL BRANCHES AND THE TRANSNATIONAL PROSECUTION OF INTERNATIONAL CRIMES

Máximo Langer

American Journal of International Law, 1 January 2011, Vol.105(1), pp.1-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; E-ISSN: 21617953 ; DOI: 10.5305/amerjintelaw.105.1.0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacy

Vukićević, Boris

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2015, Vol.58(2), pp.65-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Public Diplomacy

Hoffman, David

Foreign Affairs, Mar/Apr 2002, Vol.81(2), pp.83-95

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's new dictatorship diplomacy is Beijing parting with pariahs?

Kleine - Ahlbrandt, Stephanie; Small, Andrew

Foreign affairs, 2008, Vol.87(1), pp.38-56

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbert Butterfield, the English School and the Civilizing Virtues of Diplomacy

Sharp, Paul

International Affairs, July 2003, Vol.79(4), pp.855-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place branding and public diplomacy

Place branding and public diplomacy : a quarterly review of branding and marketing for national, regional and civic development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

13
The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration

Hamilton, Keith ; Langhorne, Richard

ISBN10: 0415497647 ; ISBN10: 0415497655 ; ISBN13: 9780415497640 ; ISBN13: 9780415497657 ; E-ISBN10: 0203841891 ; E-ISBN13: 9780203841891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Diplomacy after the Gulf War

Rodman, Peter W.

Foreign Affairs, 1 April 1991, Vol.70(2), pp.1-18

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensating victims of terrorism or frustrating cultural diplomacy? The unintended consequences of the Foreign Sovereign Immunities Act's terrorism provisions

Curavic, Danica

Cornell International Law Journal, Spring, 2010, Vol.43(2), p.381-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Middle East: No more treaties

Haass, Richard

Foreign Affairs, Sep/Oct 1996, Vol.75(5), p.53

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion papers in diplomacy

Netherlands Institute Of International Relations Clingendael; Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael

ISSN: 1569-2981

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of diplomacy and economy

International journal of diplomacy and economy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive diplomacy ; multilateralism, unilateralism and managing American power

Schuller, Frank C; Grant, Thomas D

International affairs, 2003, Vol.79(17), pp.79:17p37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.764  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.828)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.228)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (194)
 2. 1960đến1974  (726)
 3. 1975đến1989  (1.044)
 4. 1990đến2005  (360)
 5. Sau 2005  (435)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.856)
 2. German  (41)
 3. French  (16)
 4. Portuguese  (11)
 5. Spanish  (11)
 6. Italian  (4)
 7. Afrikaans  (2)
 8. Dutch  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Hungarian  (1)
 11. Hebrew  (1)
 12. Makasar  (1)
 13. Norwegian  (1)
 14. Serbo-Croatian  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...