skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 96.290  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Žurnal fìzičnih doslidžen

ISSN1027-4642

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraïnsʹkyǐ khemichnyǐ z͡hurnal.

Tovarystvo Druziv Khemichnoï Oborony Ta Promyslovosty U.S.R.R. Vseukraïnsʹka Rada ; Aerokhem U.S.R.R. Khemichnyĭ Sektor ; Kharkivsʹkyĭ Khemiko-Tekhnolohichnyĭ Instytut Im. S.M. Kirova

Continued by ISSN: 0041-6045

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZH͡urnal Fizychno-khemichnoho ts͡yklu = Journal du Cycle de physique et de chimie.

Vseukraïnsʹka Akademiia͡ Nauk. Fizychno-Khemichnyĭ Ts͡ykl

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zapysky Instytutu khemiï = Memoirs of the Institute of Chemistry.

Instytut Khemiï (Vseukraïnsʹka Akademiia͡ Nauk) ; Instytut Khimiï (Akademiia͡ Nauk Ukraïnsʹkoï Rsr)

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on proteins in variants of Escherichia coli obtained by means of assimilation of Salmonella breslau autolysates and in original cultures. I. Method for the determination of protein fractions

Kahans'Ka, M B

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1959, Vol.21(5), pp.11-7

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 14408408 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations on new antibacterial substances of synthetic origin

Rotmistrov, M M ; Stetsenko, O V ; Kulyk, H V ; Vasylevs'Ka, I O ; Kharchenko, S M

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1959, Vol.21(3), pp.31-5

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 14439488 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of changes in the composition of amino acids using a method of radial chromatography during the growth of butylic bacteria on culture media

Kolchyns'Ka, I D

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1959, Vol.21(4), pp.11-8

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 14410680 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF ACTIVATOR DISTRIBUTION IN NaI-Tl CRYSTALS

Belikovich, B.O. ; Vishnevskii, V.N. ; Liskovich, O.B. ; Pidzirailo, M.S.

Ukrain. Fiz. Zhur., 1959, Vol.4

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEPARATION OF ZINC AND CADMIUM BY DITHIZONE AND TRILON

Babko, A.K. ; Klibus, A.Kh.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.9

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLOR REACTIONS TO SULFATE IONS

Babko, A.K. ; Markova, L.V.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETERMINATION OF SOLUBILITY PRODUCTS OF THE SELENITES OF INDIUM AND THALLIUM-III

Mityureva, T.T.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.2, pp.166-8

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABSORPTION AND LUMINESCENCE OF IMPURITIES IN ORGANIC COMPOUND CRYSTALS AT 20 K. III. NAPHTHACENE SPECTRA IN CRYSTALS OF CERTAIN PARAPOLYPHENYLS

Soloviov, A.V.

Ukrain. Fiz. Zhur., 1959, Vol.4, pp.615-28

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTRAL ANALYSIS OF RARE-EARTH ELEMENTS

Kul'skaya, O.A. ; Nazarevich, E.S. ; Gudimenko, K.F.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.7

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASIC SALICYLATES OF RARE-EARTH ELEMENTS

Ermolenko, V.I.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.10

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHOTOMETRIC DETERMINATION OF TITANIUM IN THE FORM OF A PYRIDINE SALICYLATE COMPLEX

Babko, A.K. ; Volkova, O.I.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. R.S.R., 1959, Vol.12

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE METHOD OF DETERMINING RARE AND DISPERSED ELEMENTS IN MAGMATIC ROCKS

Burkser, E.S. ; Mickiewicz, B.F.

Dopovidi Akad. Nauk Ukr. S.S.R., 1959, Vol.8

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binding of nufarin by microorganisms

Novykova, S I

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1960, Vol.22(6), pp.21-5

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 13729817 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphatase activity of Bac. megatherium

Mal'Tseva, N M

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1960, Vol.22(5), pp.25-30

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 13765671 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on proteins in variants of Escherichia coli obtained by means of the assimilation of autolysates of Bacillus breslau and the original cultures. Communication III. Certain physico-chemical properties of protein fractions

Kahans'Ka, M B

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1960, Vol.22, pp.50-3

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 14408409 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzymatic activity of certain sporogenic aerobic bacteria selected from natural sources. I. Proteolytic activity of bouillon cultures of Bac. Subtilis, Bac. mesentericus, Bac. cereus

Medvyns'Ka, L Iu ; Kolchyns'Ka, I D ; Lysohor, A P

Mikrobiolohichnyi zhurnal, 1960, Vol.22(5), pp.6-13

ISSN: 0026-3664 ; PMID: 13768889 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 96.290  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (443)
 2. Toàn văn trực tuyến (95.496)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (254)
 2. 1968đến1978  (120)
 3. 1979đến1995  (88)
 4. 1996đến2007  (1.750)
 5. Sau 2007  (94.076)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (75.465)
 2. Russian  (74.604)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Babko, A.K.
 2. Samsonov, G.V.
 3. Rapaport, L I
 4. Krivenchuk, P E
 5. Suprun, P P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...