skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model mass spectrometric study of competitive interactions of antimicrobial bisquaternary ammonium drugs and aspirin with membrane phospholipids

Pashynska, V ; Kosevich, M ; Gomory, A ; Vekey, K

Biopolymers & Cell, 2013, pp.157-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02337657 ; E-ISSN: 19936842 ; DOI: 10.7124/bc.000814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there adequate ionization mechanism of the spontaneous transitions? Quantum-chemical investigation

Hovorun D. M ; Zhurakivsky R. O ; Brovarets’ O. O

Biopolymers and Cell, 01 September 2010, Vol.26(5), pp.398-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0233-7657 ; E-ISSN: 1993-6842 ; DOI: 10.7124/bc.00016F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РАЗРУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Gontar, Y ; Lavinsky, D

Elektrotekhnika i Elektromekhanika, 2013, pp.40-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2074272X ; E-ISSN: 23093404 ; DOI: 10.20998/2074-272X.2013.4.07

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass spectrometric study of rhamnolipid biosurfactants and their interactions with cell membrane phospholipids

Pashynska, V

Biopolimery i Kletka, 2009, Vol.25(6), pp.504-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02337657 ; DOI: 10.7124/bc.0007FE

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intramolecular hydrogen bonds and structural nonrigidity of pyrimidine nucleosides

Mishchuk, Ya ; Hovorun, D

Biopolimery i Kletka, 1998, pp.360-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02337657 ; DOI: 10.7124/bc.0004E0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pashynska, V
  2. Пашинская, В
  3. V. A. Pashynska
  4. Говорун, Д
  5. Pashynska, V.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...