skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 370  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
ПРИСТРІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
PATTERN RECOGNITION DEVICE

Meniailenko Oleksandr Serhiovych ; Zakhozhai Oleh Ihorovych

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ КАРКАСА ГЕМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
СПОСІБ ПОБУДОВИ КАРКАСА ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
BUILDING METHOD FOR GEOMETRIC BODY FRAMEWORK

Lekhtsier Leonid Romanovych ; Aina Alfred ; Lekhtsier Oleh Leonidovych ; Malkov Ihor Vladyslavovych ; Syrovoi Hennadii Volodymyrovych ; Tsapko Yurii Stanislavovych

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВ
ПРИСТРІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЇ ОБРАЗІВ
PATTERN RECOGNITION AND CLASSIFICATION DEVICE

Dmytriienko Valerii Dmytrovych ; Zakovorotnyy Oleksandr Yuriiovych ; Kotov Ihor Ihorovych

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 370  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (9)
 2. 2005đến2007  (7)
 3. 2008đến2010  (116)
 4. 2011đến2014  (170)
 5. Sau 2014  (68)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (319)
 2. English  (318)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...