skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE AND METHOD FOR OPERATING SAME

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR COLOR GROUP POINT OBJECT RECOGNITION

Dubrovkina Marharyta Vasylivna

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR DELIVERING AUDIOVISUAL CONTENT USERS

Krasnostup Mykola Dmytrovych

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OVERHEAD TYPE CRANE TESTING SYSTEM

Klymchuk Serhii Oleksandrovych ; Ulshyn Vitalii Oleksandrovych ; Klymchuk Oleksandr Serhiiovych

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTICAL ELECTRONIC DEVICE FOR PHOTOTHERAPY OF EYE

Pavlov Serhii Volodymyrovych ; Vovkotrub Dina Viktorivna ; Kaminskyi Oleksandr Stanislavovych ; Saldan Yosyp Romanovych

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING A CONTAINER WITH A CUSTOMIZED DESIGN

Schultchen, Arne ; Feldmann, Andre

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUICK COUPLING WITH SAFETY DEVICE

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS FOR GENERATING SOIL MAPS AND APPLICATION PRESCRIPTIONS

Sauder, Derek, A ; Sauder, Timothy, A ; Monday, Steven, D

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

method for monitoring the psychophysical state of users of information systems

Pabat Marharyta Oleksandrivna

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS OF PLANT ANOMALIES

Duarte, Ricardo Junqueira Franco

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR TRANSMISSION THROUGH TV BROADCAST SYSTEM OR THROUGH INTERNET OF MULTIMEDIA DATA RECEIVED WITH INVOLVEMENT OF USER DEVICE

Vlasenko Yurii Volodymyrovych ; Borodavko Vadym Ivanovych ; Prokopovych Yevhen Serhiiovych ; Omelchenko Serhii Viktorovych ; Nesterenko Mykhailo Viktorovych ; Tamazian Aik

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD GENERATION FOR AUTOMATIC WARNING SYSTEM, ADVERTISEMENT AND POLLING WITH ENTER AND DATA DISPLAY BY MEANS OF INTERNET, MOBILE COMMUNICATION AND GRAPHIC INTERFACE

Savchuk Oleh Leonidovych

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RENDERING MULTIMEDIA AND NAVIGATIONAL AND INFORMATION SERVICE SYSTEM

Yashnyk Serhii Mykolaiovych

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Сooperation between IT development enterprises and universities

N.I. Chukhraі ; Т.S. Shcherbata

Marketing ì Menedžment Innovacìj, 01 September 2016, Vol.7(3), pp.161-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2218-4511 ; E-ISSN: 2227-6718

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECURE UNIVESAL TRANSACTION SYSTEM

Franchi, John, Franco

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR MONITORING VEHICLE MOVEMENT

Ivanov Yurii Borysovych ; Pelesh Andrii Serhiiovych ; Chvyr Serhii Oleksandrovych

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR THE ISSUE OF PAYMENT INSTRUMENT, PUTTING INTO CIRCULATION THEREROF AND CHANGE

Rohozhyn Serhii Volodymyrovych

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE COMMUNICATION TERMINAL FOR CARRYING OUT GAMING SESSIONS ON THE STOCK MARKETS

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPLEX FOR PROVISION COMMUNICATION SERVICES

Biloziorov Sviatoslav Anatoliiovych

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR POWER CONTROL

Liu, Qiong ; Wang, Chengyi ; Dai, Dingzhang ; Lu, Xiaohong

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (6)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (22)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22)
 2. Russian  (21)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Krasnostup Mykola Dmytrovych
 2. Nesterenko Mykhailo Viktorovych
 3. Prokopovych Yevhen Serhiiovych
 4. N.I. Chukhraі
 5. Feldmann, Andre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...