skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret SA - Annual Report, 2007

Reportal, Vol.Ia-Me

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURO'ya Geçis ve Türkiye'nin Ihracatina Etkisi

Karabulut, Recep ; Ugur, Ahmet ; Karabulut, Recep ; Ugur, Ahmet

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Jul 2006, Issue 31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13040391

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret - Annual Report, 2007

Reportal, Vol.Aa-Ca

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Güçlendirme algilarini etkileyen sosyal yapisal özelliklerin analizi

Çöl, Güner

METU Studies in Development, Jun 2006, Vol.33(1), pp.63-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10109935

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuh Cimento Sanayii - Annual Report, 2006

Reportal, Vol.Mf-Pz

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÖRGÜTLERDE ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMALARI VE BUNA İLİŞKİN OLARAK 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ

Bolat, Tamer ; Seymen, Oya

Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2006, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13022024

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afyon Cimento Sanayi Tas - Annual Report, 2007

Reportal, Vol.Aa-Ca

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galatasaray Sportif Sinai Veticari (Turkey) - Annual Report, 2006

Reportal, Vol.Fa-Hz

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. - Annual Report, 2007

Reportal, Vol.Cb-Ez

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karabulut, Recep
  2. Seymen, Oya
  3. Bolat, Tamer
  4. Ugur, Ahmet
  5. Çöl, Güner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...