skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4746619B2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactions of a copper(II) superoxo complex lead to C-H and O-H substrate oxygenation: modeling copper-monooxygenase C-H hydroxylation

Maiti, Debabrata ; Lee, Dong-Heon ; Gaoutchenova, Katya ; Würtele, Christian ; Holthausen, Max C ; Sarjeant, Amy A Narducci ; Sundermeyer, Jörg ; Schindler, Siegfried ; Karlin, Kenneth D

Angewandte Chemie (International ed. in English), 2008, Vol.47(1), pp.82-5

E-ISSN: 1521-3773 ; PMID: 18022887 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4529050B

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4528981B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3 new methods for the colorimetric determination of cocaine

Tanker, M

Tip Fakultesi mecmuasi, 1961, Vol.24, pp.542-8

ISSN: 0047-1623 ; PMID: 14039646 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4528758B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma hemoglobins in various hemolytic syndromes

Aran, M

Turk Tip Cemiyeti mecmuasi, August 1960, Vol.26, pp.408-18

ISSN: 0494-2736 ; PMID: 13683965 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of quinotoxin during the sterilization of injectable solutions with quinine and urethane and the determination of the Rf value of the quinotoxin

Guven, K C ; Tarcan, S

Tip Fakultesi mecmuasi, 1960, Vol.23, pp.754-60

ISSN: 0047-1623 ; PMID: 13710049 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the urea fermentation capacity and indole production of bacteria in the same medium

Ang, O

Tip Fakultesi mecmuasi, 1961, Vol.24, pp.593-9

ISSN: 0047-1623 ; PMID: 13861560 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KISMEN DUMANSIZYAKIT BIREKETI

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISIKLI UEC BOYUTLU YAZI VE SEKIL

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OSADIA OLUN

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORGANIK BILESIKLERDE VEYA BUNLARIA ILGLIL ISLAHAT

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UEC FAZLI DIFERANSIYEL DEVRE KESICI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONOFAZE DIFERANSIYEL EMNIYET OTOMATIGI

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEBATLARDAKI NOKSANLIKLARI TEDAVI ETME MUAMELESI ICIN SINERJETIK TERKIPLER

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALASIM HALINDE BULUNMAYAN,DUESUEK KARBONLU YAPI CELIGININ FIZIKI MADDE OEZELLIKLERININ ISLAHINA MAHSUS ISI MUAMELE USULUE

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OTOMATIK SIFRELI ASMA KILIT

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPRAK ALTI OCAK ISLETMELERI ICIN CUBUKLAR VASITASIYLE SEVK EDILEN MUETEHARRIK TAHKIMAT GRUBU

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KATI VEYA SIVI YAKIT OLMAKSIZIN HAVA GEMILERININ CALISTIRILMASINA MAHSUS USUL

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (367)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (4)
 2. 1961đến1964  (3)
 3. 1965đến1966  (2)
 4. 1967đến1968  (3)
 5. Sau 1968  (372)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (366)
 2. Bài báo  (11)
 3. Báo cáo kỹ thuật  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ang, O
 2. Olmez, I.
 3. Izgue, E
 4. Yalcindag, O N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...