skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Technology Adoption xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ SOSYAL AG KULLANIMINA ILISKIN DAVRANISLARININ TEKNOLOJI KABUL MODELI ILE ARASTIRILMASI/RESEARCHING THE BEHAVIOURS OF THE UNIVERSITY STUDENTS REGARDING SOCIAL NETWORKING BY TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

Ari, Erkan ; Yilmaz, Veysel ; Bektes, Rana

International Journal of Management Economics & Business, 2016, Vol.12(27), pp.67-81

ISSN: 21479208 ; DOI: 10.17130/10.17130/ijmeb.2016.12.27.962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Devlet Adaptasyonunda Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Iliskin Ampirik Bir Arastirma: Yalova Örnegi/An Empirical Research About Determining the Factors Effecting E-government Adoption: Evidence from Yalova

Dastan, Ikram ; Kurt, Özlem

Ege Akademik Bakis, Jan 2016, Vol.16(1), pp.95-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303099X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insan Kaynaklari Bilgi Sistemlerine Yönelik Algilarin Teknoloji Kabul Modeli Ile Incelenmesi/The Investigation of Perceptions for Human Resource Information Systems via Technology Acceptance Model

Aras, Mustafa ; Özdemir, Yasemin ; Bayraktaroglu, Serkan

Ege Akademik Bakis, Jul 2015, Vol.15(3), pp.343-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303099X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elçin, Ramis ; Gerekan, Bilal ; Usta, Mehmet

Mali Cözüm Dergisi, Mar/Apr 2018, Vol.28, pp.13-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13035444

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DİJİTALLEŞMENİN TÜRK DİZİLERİNDEKİ EĞLENCELİ REKLAM UYGULAMALARINA YANSIMASI

Öztürk, R

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Spring 2016, pp.241-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13035495

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organik Oyunlar ve Organik Oyun Alanlari */Organic Games and Organic Playgrounds

Turan, Mehmet ; Çaliskan, Emir

Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2015, pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13087177 ; DOI: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BANKALARIN INTERNET SUBELERININ BULANIK MOORA YÖNTEMI ILE DEGERLENDIRILMESI/EVALUATING INTERNET BRANCHES OF BANKS USING FUZZY MOORE METHOD

Uygurtürk, Hasan

International Journal of Management Economics & Business, 2015, Vol.11(25), pp.115-128

ISSN: 21479208 ; DOI: 10.17130/ijmeb.2015.11.25.791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTRONIK ISE ALMA SÜRECINDE ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARININ ROLÜ: ADECCO TÜRKIYE VE KARIYER.NET INCELEMESI/THE ROLE OF PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN THE RECRUITMENT PROCES: AN INVESTIGATION ABOUT ADECCO TURKEY AND KARIYER.NET

Koçer, Sevim ; Öksüz, Gülden

International Journal of Management Economics & Business, 2015, Vol.11(24), pp.181-203

ISSN: 21479208 ; DOI: 10.17130/ijmeb.2015.11.24.690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Türkiye'de Banka Müsterilerinin Internet Bankaciligina Yaklasimlarinin Incelenmesi Üzerine Bir Uygulama

Yurttadur, Mustafa ; Süzen, Ekrem

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi = Journal of Consumer and Consumption Research, 2016, Vol.8(1), pp.93-120

ISSN: 13096362

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fen Öðretiminde Teknoloji Entegrasyonunun 21. Yüzyýl Becerileri Boyutunda Deðerlendirilmesi: Yavaþ Geçiþli Animasyon Uygulamasý/Evaluation of Technology Integration in Science Teaching with 21st Century Skills: A Slowmation Application

Atalay, Nurhan ; Anagün, Sengül ; Kumtepe, Evrim

Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Jun 2016, Vol.5(2), pp.405-424 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13087177 ; DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000183607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yönetim İnovasyonu

Soylu, Ali ; Göl, Meltem

Sosyoekonomi, 2010, Issue 1, pp.113-130,235,237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1305-5577

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KULLANILAN AKILLI TELEFON MARKASININ ÇIKARDIĞI YENİLİKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice, U ; Tolon, Metehan

Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2016, Vol.18(1), pp.27-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13022024

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilisim Endüstrisinde Adaptasyon ve Ürün Basarisi: Çok Katmanli Bir Çalisma

Açikgöz, Atif

Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi, 2015, Vol.44(2), pp.39-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13031732

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of Agriculture forestry and environment committee in adoption of Sustainable Soil Management Practices ( SSMP) technology in Ramechhap and Dolakha , Nepal

Subedi, Rosan ; Dutta, Jay ; Koirala, Ankit

Alanya Akademik Bakış Dergisi, 2017, Vol.1(1), pp.27-35

ISSN: 25479733 ; DOI: 10.29023/alanyaakademik.311059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degisen Tüketici Egilimleri ve Teknolojik Gelismelerin Perakendecilige Yansimalari/Reflections of Changing Consumer Trends and Technological Developments on Retailing

Bekoglu, Filiz ; Ergen, Ahu

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(2), pp.59-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21474478 ; DOI: 10.20525/ijrbs.v5i2.319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teknoloji Kabul Modeli'nin Kurumsal Kaynak Planlamasi Uygulamalarinda Kullanilmasi/The Use of Technology Acceptance Model in Enterprise Resource Planning Implementations

Akca, Yasar ; Ozer, Gokhan

Business and Economics Research Journal, 2012, Vol.3(2), pp.79-96

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanal Kaytarma Davranislarinin Örgütsel Ögrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi/An Investigation of the Effect of Cyberloafing Behaviors on Organizational Learning Capacity

Keklik, Belma ; Kiliç, Recep ; Yildiz, Harun ; Yildiz, Bora

Business and Economics Research Journal, 2015, Vol.6(3), pp.129-144

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Belge Sistemleri Üzerine Davranışsal Tutum ve Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi: Karabük İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği

Bayraktar, Cihan ; Yıldırım, Murat

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Jul 2017, Issue 75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13040391

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullaniminin Teknoloji Kabul Modeli (TKM) Ile Arastirilmasi/Investigation of Using Information Technology Products with Technology Acceptance Model (TAM) in Auditing

Serçemeli, Murat ; Kurnaz, Ersin

Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi, 2016, Vol.45(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13031732

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU HAT TERCİH OLASILIĞININ BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Özer, Hüseyin ; Özçomak, Msuphi ; Oktay, Erkan

Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2005, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13022024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (14)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Daştan, İkram
 2. Ergen, Ahu
 3. Ersin Kurnaz
 4. Bekoglu, Filiz Bozkurt
 5. Öksüz, Gülden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...