skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kürtçe Anadilde Eğitim Talebi ve İnsan Hakları

Ersal, Aytekin

Karadeniz Araştırmaları, 2015, Issue 44, pp.143-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-6918

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The minority condition in EU enlargement: the Eastern enlargement and Turkey/ Avrupa birligi genislemesinde azinlik kosulu: Dogu Genislemesi ve Turkiye.(Report)

Yazgan, Hatice

Uluslararasi Iliskiler / International Relations, 2015, Vol.12(47), p.99(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7310

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...