skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.547  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telle osteosynthese yapilan kemiklerin durumu.
Osteosynthesis with metal prosthesis

Sarpyener, M A

Turk Tip Cemiyeti mecmuasi, February 1956, Vol.22(2), pp.131-6

ISSN: 0494-2736 ; PMID: 13352433 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hususiyet gösteren bir thallium entoksikasyonu vak'asi.
Presentation of a case of thallium poisoning

Efe, S ; Gursoy, H

Turk Tip Cemiyeti mecmuasi, July 1956, Vol.22(7), pp.427-36

ISSN: 0494-2736 ; PMID: 13391981 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bazi antibiyotiklerin Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa suşlari üzerinderki etkilerinin bazi metal tuzlari ile değişmesi.
Alteration of the effects of various antibiotics on Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa strains by metallic salts

Ağbaba, O

Tip Fakultesi mecmuasi, 1967, Vol.30(2), pp.205-21

ISSN: 0047-1623 ; PMID: 4971321 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAF MAGNEZYUM BILESIKLERININ IMALINE MAHSUS USUL

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SODYUMFLOOR ALUEMINATLARIN IMALINE MAHSUS USUL

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

YUEKSEK SAFLIK DERECESINE SAHIP MAGNEZYUMOKSIDIN SINAL BAKIMDAN ISTIHSALINE MAHSUS USUL

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALUMINYUM IMALI ICIN USUL

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CINKO ELEKTROLIZ KATODLARI UEZERINDE BIRIKEN CINKOYU CIKARMAGA OEZEL HIDROLIK METOD VE BUNUNIA ILGILI BIR CIHAZ

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KENDI KENDINE BOZUNAN DIKALSIYUM SILIKAT VEYA BU MADDEYI MUHTEVI UERUENLERIN IHZARINA MAHSUS BIR USUL

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of gamma and neutron irradiation and temperature on the electrical properties of pyrite

Aladli, F ; Buget, U; Ankara Nuklear Arastirma Merkezi (Turkey) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAYNAKLANMIS ESYALAR VE BUNLARIN MEYDANA GETIRLIMESINE MAHSUS KAYNAK MALZEMESI

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTRODLARDA VEYA ELEKTRODLAR ILE ILGILI ISLAHAT

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIKEL BULUNAN MADDELERDEN NIKELIN ISTIHSALI

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALUEMINYUM IHZARINA YARAYAN YAKICI ELEKTROLIZ TEKNELERININ ALUEMIN ILE BESLENMESINE MAHSUS USUL VE BU USULUEN TATBIKINE MAHSUS TERTIBAT

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINTERLENMIS AGLOMERATLAR VE BUNLARIN IMALINE MAHSUS USUL

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROKIMYASAL USULLERE MAHSUS ELEKTRODLAR

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALUMINYUM ISTIHSALINE MAHSUS TERTIBAT VE USUL

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIR YUEKSEK FIRINA MAHSUS BESLEME MADDESININ IHZARI

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOK SINTERLERI ICIN DEVVAR FIRIN

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKUMUELATOER PLAKALARI ICIN ANTIMUAN BAKINUNDAN FAKIR KURSUN HALITASI

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.547  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (129)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.447)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (158)
 2. 1980đến1988  (157)
 3. 1989đến1997  (332)
 4. 1998đến2007  (506)
 5. Sau 2007  (394)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (100)
 2. German  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Chinese  (1)
 5. French  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Türköz, Y
 2. Sarpyener, M A
 3. Yenice , E.
 4. Buget, U
 5. Ankara Nuklear Arastirma Merkezi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...