skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 553  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of tuberculin skin test results of one year/Bir yillik tuberkulin deri testi sonuclarimizin degerlendirilmesi.(Original Investigation/Ozgun Arastirma)

Bozdemir, Sefika Elmas ; Celebi, Solmaz ; Hacimustafaoglu, Mustafa ; Cakir, Deniz ; Aygun, Deniz ; Bodur, Muhittin

Journal of Pediatric Infection, Dec, 2011, Vol.5(4), p.123(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1307-1068 ; DOI: 10.5152/ced.2011.44

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erzurum Nenehatun Dogum Hastanesine 2013-2017 Yillari Arasinda Basvuran Ilk Trimester Gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii Antikor Sonuclarinin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi/Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii Antibody Among First Trimester Pregnant Women Admitted to Nenehatun Maternity Hospital between 2013-2017 in Erzurum.(Ozgun Arastirma / Original Investigation)(Report)

Tanriverdi, Esra Cinar ; Kadioglu, Berrin Goktug ; Alay, Handan ; Ozkurt, Zulal

Turkish Journal of Parasitology, June, 2018, Vol.42(2), p.101(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-6320 ; DOI: 10.5152/tpd.2018.5544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Degerleme

Yükçü, Süleyman ; Atagan, Gülsah ; Yükçü, Süleyman ; Atagan, Gülsah

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Jan 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13040391 ; E-ISSN: 21463042

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality: Description, Classification and Evaluation

Ibrahim Taymur ; M. Hakan Turkcapar

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 01 June 2012, Vol.4(2), pp.154-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1309-0658 ; E-ISSN: 1309-0674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Seçebilme ve Kullanabilme Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Durdukoca, Şule

Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Oct 2017, Vol.6(3), pp.817-839 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13087177 ; DOI: 10.14686/buefad.318065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CURRENT APPROACHES IN PERFORMANCE EVALUATION OF INVESTMENT FUND AND A PROPOSAL FOR TURKEY FOR THE PERIOD AFTER THE TEFAŞ PLATFORM

Temizel, Fatih

Business & Management Studies: An International Journal, 2015, Vol.3(3), pp.273-289

ISSN: 21482586 ; DOI: 10.15295/bmij.v3i3.120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalişmasi
The validity and reliability of the general self-efficacy scale-Turkish form

Yildirim, Fatma ; Ilhan, Inci Ozgür

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, 2010, Vol.21(4), pp.301-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-2163 ; PMID: 21125505 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are functional assessment questionnaires related with hand function tests in patients with nerve injury at the level of wrist and in patients with tendon injury/fracture at the level of fingers?/ Bilek duzeyi sinir, parmak duzeyi tendon/kirik yaralanmali hastalarda fonksiyonel degerlendirme anketleri el fonksiyon testleri ile iliskili midir?(Original Article/Orijinal Makale)(Report)

Akkaya, Nuray ; Basakci, Bilge ; Erel, Suat ; Atalay, Nilgun Simsir ; Bagdatli, Dilek ; Ercidugan, Ozlem ; Sahin, Fusun

Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, June, 2013, Vol.59(2), p.112(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-0234 ; DOI: 10.4274/tftr.82542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POST OCCUPANCY EVALUATION METHOD: CASE STUDY OF GAZİANTEP HASAN KALYONCU UNIVERSITY STUDENT DORMITORIES

Feyza Kuyucu ; Meltem Vatan

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 01 January 2017, Vol.9(1), pp.41-61

ISSN: 1309-1352 ; E-ISSN: 2149-0074 ; DOI: 10.17932/IAU.IAUD.13091352.2017.9/33.41-61

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of health services: A directive for public health professionals

Saurabh Rambiharilal Shrivastava ; Prateek Saurabh Shrivastava ; Jegadeesh Ramasamy

Turkish Journal of Public Health, 01 April 2015, Vol.13(1), pp.81-82

ISSN: 1304-1088 ; E-ISSN: 1304-1096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tasarım Biçimlerinin Teknik Oluşumuna ve Materyal Kültür Alanının Yapılaşmasına Etki Eden Kültürel Dinamikler

Baştan, Serhat

Yonetim ve Ekonomi, 2017, Vol.24(3), pp.893-912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13020064 ; E-ISSN: 24588253 ; DOI: 10.18657/yonveek.371997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarinda Performans Ölçümü/Performance Measurement of Logistics Firms with Multi-Criteria Decision Making Methods

Çakir, Süleyman ; Perçin, Selçuk

Ege Akademik Bakis, Oct 2013, Vol.13(4), pp.449-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303099X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORTAOKUL 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Yildiz, Erol Murat

İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2012, Vol.1(3), pp.128-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-9903 ; E-ISSN: 2147-3056

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İhracat Yoğunluğu, Ar-Ge Yatırımları ve Firma Performansı: Türkiye Örneği

Yildiz, Yılmaz

Ege Akademik Bakis, Apr 2018, Vol.18(2), pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303099X ; DOI: 10.21121/eab.2018237357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurumsal Girisimciligin Öncül ve Sonuçlari Üzerine Türk Sanayi Firmalarinda Görgül Bir Arastirma 1/An Empirical Research on the Antecedents and Consequences of Corporate Entrepreneurship in Turkish Industry Companies

Ocak, Metin ; Basim, H

Business and Economics Research Journal, 2017, pp.131-151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13092448 ; DOI: 10.20409/ben.2017126249

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monograph of Keçiören Municipality

Savaş Zafer Şahin ; Anıl Çekiç ; Ali Can Gözcü

Ankara Araştırmaları Dergisi, 01 December 2015, Vol.3(2), pp.183-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2147-8724 ; E-ISSN: 2147-8724 ; DOI: 10.5505/jas.2015.14633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yapı Üretiminde Sistem Yaklaşımı ile Yapı Ürünü Performanslarının Çevre-Ekoloji ve Yasal Zorunluklar Bağlamında Test Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Çağnan, Çiğdem ; Özer, Harun

Megaron, 2014, Vol.9(4), pp.255-270 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13096915 ; DOI: 10.5505/MEGARON.2014.29491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Black Sea Fisheries: Evaluation of the Anchovy, Engraulis encrasicolus Fisheries

İsmet Balik

Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 01 December 2017, Vol.3(2), pp.81-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2564-7016 ; E-ISSN: 2564-7016

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi

Adalı, Zafer ; Canöz, İsmail ; Yüksel, Serhat

Fiscaoeconomia, 2017, Vol.1(3), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2564-7504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability and Validity of Turkish Version of Why Have Sex? (YSEX?) Questionnaire/Seks Nedenleri Olcegi'nin (YSEX?) Turkce Uyarlamasinin Guvenirligi ve Gecerligi.(RESEARCH/ARASTIRMA)(Report)(Author abstract)

Ozcan, Sevilay ; Gulec, Huseyin ; Guler, Julide ; Tamam, Lut ; Soydan, Ayce

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar/Current Approaches to Psychiatry, 2017, Vol.9(1), p.101(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1309-0658 ; DOI: 10.18863/pgy.281130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 553  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (478)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (8)
 3. 2007đến2009  (32)
 4. 2010đến2013  (91)
 5. Sau 2013  (418)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (548)
 2. Sách  (4)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (247)
 2. German  (6)
 3. French  (3)
 4. Portuguese  (1)
 5. Arabic  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Topalo?Lu,Melih
 2. Ba?Bu?,Mehmet
 3. Do?an,Orhan
 4. Erden, Gülsen
 5. Onat, Altan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...