skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 504  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the children on trial in the Ankara 1st Children's High Criminal Court for peer abuse.(Original Article)

Sengul, Hasan Atakan ; Canturk, Nergis ; Canturk, Gurol ; Dagalp, Rukiye

Turkish Pediatrics Archive, Dec, 2012, Vol.47(4), p.279(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1306-0015 ; DOI: 10.4274/tpa.909

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İDARİ KOLLUK UYGULAMALARINDA KOLLUK KUVVETİ ANLAYIŞINDAN KOLLUK HİZMETİ ANLAYIŞINA GEÇİŞ

Arslan, Mustafa

Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, Jul-Dec 2018, Issue 52, pp.175-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13013688 ; E-ISSN: 26306409

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İFLASIN MAKUL SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Arslan, Özkan

Mali Cözüm Dergisi, Jul/Aug 2018, Vol.28, pp.131-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13035444

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeni Is Arama Izni Hakki

Laçiner, Vedat

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 2012, Vol.10(19), pp.135-175,212,214,201 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 13045318

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vergi Hukukunda Tebligatta Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat(A Recent Implementation in Notification in Tax Law: Electronic Notification)

Hatice Yurtsever

Yönetim ve Ekonomi, 01 August 2016, Vol.23(2), pp.451-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-0064 ; E-ISSN: 1302-0064 ; DOI: 10.18657/yecbu.06698

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İnsan Hakları Diplomasisinin İslam Devletler Hukuku Perspektifiyle Analizi

Ak, Ayhan

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2018, Vol.2(50), pp.161-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2458-7508 ; E-ISSN: 2602-3946

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YILLIK ÜCRETİ İZİN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE "İZNİN SATILMAZLIĞI"

Kurt, Resul

Mali Cözüm Dergisi, Sep/Oct 2017, Vol.27, pp.43-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13035444

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Consequences Concerning Private Law of Epilepsy Arising from Trauma

Saibe Oktay Özdemir

Epilepsi (Istanbul, Turkey), 01 January 2013, Vol.19(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-7157 ; DOI: 10.5505/epilepsi.2013.41636

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ege'deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Siniri, Durum ve Etkiler/Ghost in the Aegean: Turkish-Greek Maritime Boundary, Situation and Impacts

Ak, Gökhan

Cumhuriyet Tarihi Arastirmalari Dergisi, Fall 2014, Vol.10(20), pp.255-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13051458 ; E-ISSN: 21471592

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI

Aydemir, Süleyman

Mali Cözüm Dergisi, Sep/Oct 2017, Vol.27, pp.105-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13035444

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIKIH TARİHİ BAĞLAMINDA OSMANLI TECRÜBESİNİ DOĞRU ANLAMAK

Süleyman Kaya

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 01 June 2016, Vol.18(33), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-9806 ; E-ISSN: 1304-6535 ; DOI: 10.17335/sakaifd.261081

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La prise en compte du statut d'époux par le droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

André Desmonds Eyango Djombi

Juridical tribune, 01 December 2015, Vol.5(2), pp.138-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2247-7195 ; E-ISSN: 2248-0382

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AB HUKUKUNDA SUBSİDİARİTE İLKESİ VE UYGULANMASI

Sevgi Çilingir

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 01 July 2017, Vol.19(3), pp.349-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-3284 ; E-ISSN: 1308-0911 ; DOI: 10.16953/deusosbil.293373

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Günümüzde İmam Nikahına Yönelişlerin Gerekçeleri ve Resmi Nikah İle İmam Nikahının Fıkhî Açıdan Karşılaştırılması

Cemil

Amasya İlahiyat Dergisi, 01 June 2014, Issue 2, pp.163-191

E-ISSN: 2667-6710

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Üzerine Bir Değerlendirme

Kahraman, Recep ; Atsan, Emre

Fiscaoeconomia, 2018, Vol.2(3), pp.168-197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2564-7504

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı Hukukunda Kadından Eşkıya Olup Olamayacağına Dair Bir Tartışma: Havva Hatun Örneği

Açik, Turan

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2015, Vol.1(1), pp.35-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2458-7680 ; E-ISSN: 2458-9705

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAHİLİYE DÖNEMİ ḲUREYŞ TOPLUMUNDA ḤİLF OLGUSU

Yunus Akyürek

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 01 December 2018, Vol.20(38), pp.33-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-9806 ; E-ISSN: 1304-6535 ; DOI: 10.17335/sakaifd.457577

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KIYASIN MEŞRÛİYETİNDE BEŞER OLMANIN ROLÜ VE KIYAS KARŞITI BİR ZİHNİYETİN ANALİZİ

Bakti, Ahmet Selman

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD), 2015, Vol.17(32), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-9806 ; E-ISSN: 1304-6535

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İslam Entelektüel Geleneğinde İktisadi Boyutun Teşekkülü: Şeybânî, Serahsî Ve Kitâbu’l-Kesb (III)

Orman, Sabri

Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF), 2016, Vol.2(1), pp.19-54

ISSN: 21493820 ; E-ISSN: 26515342

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADLI MUHASEBE ÇERÇEVESINDE HUKUK EGITIMINDE MUHASEBE DERSLERININ ÖNEMI/IMPORTANCE OF ACCOUNTING COURSE IN LAW TRAINING IN FORENSIC ACCOUNTING FRAMEWORK

Akyel, Nermin

International Journal of Management Economics & Business, 2016, Vol.12, pp.95-108

ISSN: 21479208 ; E-ISSN: 21479194

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 504  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (411)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (5)
 2. 2001đến2004  (7)
 3. 2005đến2008  (13)
 4. 2009đến2013  (65)
 5. Sau 2013  (414)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (188)
 2. Arabic  (41)
 3. German  (14)
 4. French  (4)
 5. Russian  (2)
 6. Persian  (2)
 7. Italian  (2)
 8. Japanese  (2)
 9. Hindi  (2)
 10. Serbian  (2)
 11. Vietnamese  (2)
 12. Portuguese  (2)
 13. Chinese  (2)
 14. Spanish  (2)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Topaloğlu,Melih
 2. Demir,Abdullah
 3. Dönmez,Rasim Özgür
 4. Kara,Osman
 5. Üstün,Ümit Doğan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...