skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 285  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HABERLER

Tk Yayın Kurulu

Türk Kütüphaneciliği, 01 December 1982, Vol.31(4), pp.196-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for Professional Library / Information Educational Programs

Elsa Bitri

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 2014, Vol.28(1), pp.108-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Letter Regarding Personal Rights of the Librarians Working in Foundation University Libraries

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciliği, 01 December 2013, Vol.27(4), pp.583-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi / Freedom of Information Law and Relation with Organizational Knowledge Management

Hakan Anameriç

Bilgi Dünyası, 01 October 2004, Vol.5(2), pp.168-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-3217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Türk Kütüphaneciliğinde Editoryal Süreçler

Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 2018, Vol.32(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682 ; DOI: 10.24146/tkd.2018.25

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Türk Beşikdevri Basmalarında Yazma Kitap Geleneğinin Etkileri ve İçkapağın Gelişimi

Zarife Yıldırım

Türk Kütüphaneciliği, 01 June 2016, Vol.30(2), pp.349-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gezi Park Library

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciliği, 01 June 2013, Vol.27(2), pp.251-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yazma Eser ve Ferman Süsleme Sanatı

Mehmet Ali Akkaya

Türk Kütüphaneciliği, 01 June 2016, Vol.30(2), pp.342-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

İstatistiklerle Türk Kütüphaneciliği

Zehra Taşkın

Türk Kütüphaneciliği, 01 September 2016, Vol.30(3), pp.361-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci

Cevat Güven

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 2016, Vol.30(1), pp.147-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesleki Toplantılar

Tk Yayın Kurulu

Türk Kütüphaneciliği, 01 December 2017, Vol.31(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IFLA Internet Manifesto

Bülent Yılmaz ; Selda Ekici

Türk Kütüphaneciliği, 01 November 2013, Vol.27(1), pp.225-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yasak bilgi: Prometheus’tan pornografiye

Mehmet Tayfun Gülle

Türk Kütüphaneciliği, 01 December 2015, Vol.29(4), pp.792-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lyon Declaration on Access to Information and Development

Kütüphan-E Türkiye Proje Ofisi

Türk Kütüphaneciliği, 01 October 2014, Vol.28(3), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

47th Library Week Opening Speech

Ali Fuat Kardal

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 2011, Vol.25(1), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Approach to Information Services

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciliği, 01 March 2014, Vol.28(1), pp.4-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

49th Library Week Opening Speech

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciliği, 01 November 2013, Vol.27(1), pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50th Library Week Opening Speech

Ali Fuat Kartal

Türk Kütüphaneciliği, 01 June 2014, Vol.28(2), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healing With Knowledge: Bibliotherapy

Müge Yılmaz

Türk Kütüphaneciliği, 01 June 2014, Vol.28(2), pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ya “Sahte”yse?

İpek Şencan

Türk Kütüphaneciliği, 01 December 2017, Vol.31(4), pp.445-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-0039 ; E-ISSN: 2147-9682 ; DOI: 10.24146/tkd.2017.20

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 285  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (281)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (5)
 2. 1999đến2003  (10)
 3. 2004đến2007  (21)
 4. 2008đến2012  (60)
 5. Sau 2012  (189)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (283)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (278)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bülent Yılmaz
 2. Yilmaz, Bulent
 3. Yaşar Tonta
 4. Tonta, Yasar
 5. Al, Umut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...