skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suksa kan khluanyai khao plaeng thua-luang khong malaeng-wi-khao doi chai kapdak kao nieo ; Suksa kan khluanyai khao plaeng thua-luang khong malaeng-wi-khao doi chai kapdak kao nieo
Study on immigration of whitefly, Bemisia tabaci to soybean field by using sticky trap

Boontiwa Wichitwatee ; Srisamorn Pitaksa ; Turnjit Satayavirut

Entomology and Zoology Gazette, 2000, Vol.(2), pp.110-125

ISSN: 0125-3794

Toàn văn không sẵn có

2
Kānyāi thin : thritsadī læ khwāmpenpai nai ʻĒchīa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kānyāi thin : thritsadī læ khwāmpenpai nai ʻĒchīa

Witthayālai Prachākon̨̄sāt

ISBN13: 9786165510462 ; ISBN10: 6165510469

Toàn văn không sẵn có

3
Khwāmmưān thī tæk̄tāng : phūmlang khrưākhāi thāng sangkhom læ kānyāithin khōn̨g Mutsalim nai Kānčhanaburī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khwāmmưān thī tæk̄tāng : phūmlang khrưākhāi thāng sangkhom læ kānyāithin khōn̨g Mutsalim nai Kānčhanaburī

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākon̨̄ Læ Sangkhom

ISBN10: 9741106394 ; ISBN13: 9789741106394

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kan plianplaeng khrong sang thang setthakit lae kan chang ngan nai Prathet Thai
Economic structure changes and employment in Thailand

Virat Krasaechat ; Kobchai Chimkul

King Mongkut's Agricultural Journal, 1994, Vol.(1), pp.1-21

ISSN: 0857-0108

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

การเข้าครองพื้นที่และรูปแบบประชาคมปลาบนโครงสร้างแท่งคอนกรีตที่ใช้ในการทดลองฟื้นฟูปะการัง: เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2545
Colonization and assemblage patterns of fishes on concrete structures manipulated for coral rehabilitation: Technical paper no. 2/2002

Ukkrit Satapoomin ; Department Of Fisheries, Bangkok (Thailand). Phuket Marine Biological Center

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kan suksa saphap setthakit sangkhom lae khwam khithen to kan thu-khrong thidin boriwen pa chailen phuakan liang kung nai khet Changwat Chanthaburi Trat
Study of socio-economic and attitudes towards land holding for shrimp farming in mangrove area, Chantaburi and Trat Provinces [Thailand]

Thanakorn Uan-On ; Pisit Sukreeyapongse

3rd conference on conflict and solution of resources and environmental utilization, Nakhon Pathom (Thailand), 19-21 May 1993, 1993, pp.203-214

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jutha Maritime Public Co., Ltd. (Thailand) - Annual Report, 2007

Reportal, Vol.Ia-Me

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...